Orzecznictwo: Spółki, Spółka cywilna - Refakturowanie usług a obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane

Refakturowanie usług a obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane Sąd orzekający: Naczelny Sąd…

Spółki: Spółka cywilna - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może…

Spółki: Spółka cywilna - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka cywilna pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka cywilna - Kontrola

Kontrola

Spółki: Spółka cywilna - Zarząd

Zarząd Spółka cywilna nie posiada odrębnego zarządu. Każdy wspólnik jest bowiem uprawniony i…

Spółki: Spółka cywilna - Wspólnicy

Wspólnicy Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw…

Spółki: Spółka cywilna - Jak założyć

Jak założyć Dla założenia spółki cywilnej potrzeba jedynie zawarcia umowy spółki. Przez umowę…

Spółka cywilna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…