Orzecznictwo: Spółki, Spółka jawna - Wniesienie wierzytelności aportem a podatek od towarów i usług

Wniesienie wierzytelności aportem a podatek od towarów i usług Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka jawna - Wartość początkowa środka trwałego wnoszonego przez osobę prawną do spółki osobowej

Wartość początkowa środka trwałego wnoszonego przez osobę prawną do spółki osobowej Sąd orzekający:…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka jawna - Stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną

Stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną…

Spółki: Spółka jawna - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka jawna - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka jawna pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka jawna - Kontrola

Kontrola Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka jawna - Zarząd

Zarząd Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka jawna - Wspólnicy

Wspólnicy Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka jawna - Jak założyć

Jak założyć Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa spółki…

Spółki: Spółka jawna - Charakterystyka

Charakterystyka Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez…

Spółka jawna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…