Dwie trzecie właścicieli spółek komandytowych rozważa zmianę formy działalności

Dla 73 tys. polskich przedsiębiorców objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych będzie oznaczało wzrost…

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych już pewne

Los spółek komandytowych został przesądzony i od 1 stycznia 2021 r. będą musiały…

Rzecznik MŚP krytykuje pomysł opodatkowania spółek komandytowych

Pomysł opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym wywołał spore poruszenie w środowisku przedsiębiorców korzystających…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowa - Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji

Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji Sąd orzekający: Naczelny Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowa - Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - Spółka komandytowa

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób…

Spółki: Spółka komandytowa - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka komandytowa - Kontrola

Kontrola Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać…

Spółki: Spółka komandytowa - Zarząd

Zarząd Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa…

Spółki: Spółka komandytowa - Wspólnicy

Wspólnicy Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy…

Spółki: Spółka komandytowa - Jak założyć

Jak założyć Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności…

Spółki: Spółka komandytowa - Charakterystyka

Charakterystyka Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa…

Spółka komandytowa

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…