Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowa - Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji

Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji Sąd orzekający: Naczelny Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowa - Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - Spółka komandytowa

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób…

Spółki: Spółka komandytowa - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka komandytowa - Kontrola

Kontrola Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać…

Spółki: Spółka komandytowa - Zarząd

Zarząd Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa…

Spółki: Spółka komandytowa - Wspólnicy

Wspólnicy Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy…

Spółki: Spółka komandytowa - Jak założyć

Jak założyć Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności…

Spółki: Spółka komandytowa - Charakterystyka

Charakterystyka Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa…

Spółka komandytowa

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…