Spółki: Spółka partnerska - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka partnerska - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka partnerska pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka partnerska - Kontrola

Kontrola Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka partnerska - Zarząd

Zarząd Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka partnerska - Wspólnicy

Wspólnicy Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w…

Spółki: Spółka partnerska - Jak założyć

Jak założyć Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa spółki…

Spółki: Spółka partnerska - Charakterystyka

Charakterystyka Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych…

Formy prawne prowadzenia działalności: spółka partnerska

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma…