Od nowego roku zmiany w systemie rejestrowania dotyczące wszystkich spółek

Od 1 marca 2020 r. przedsiębiorcy wszystkie wnioski do KRS będą składać przez…

Spółka z o.o. dla start-upu. Jak założyć i czy warto?

Spółka z o.o. należy do najczęściej wykorzystywanych form prowadzenia działalności gospodarczej. W 2016…

Lista strategicznych spółek Skarbu Państwa

Status spółki strategicznej dla polskiej gospodarki zarówno zwiększy komfort działania zarządu, jak i będzie wyraźnym…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Wydatki związane wypłatą dywidendy nie stanowią kosztów podatkowych

Wydatki związane wypłatą dywidendy nie stanowią kosztów podatkowych Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza

Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. - Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem

Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny Data orzeczenia: 6…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna - Moment uzyskania przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej przychodu oraz związanego z tym obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Moment uzyskania przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej przychodu oraz związanego z tym…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. - Kapitał zapasowy przekształcanej sp. z o.o. jako przychód wspólników przekształconej spółki osobowej

Kapitał zapasowy przekształcanej sp. z o.o. jako przychód wspólników przekształconej spółki osobowej Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy jako koszt podatkowy

Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe Sąd orzekający: Naczelny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe

Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe Sąd orzekający: Naczelny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna - NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej

NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej Sąd orzekający: Naczelny Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. - Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki a PCC

Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki a PCC Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna - Koszty uzyskania przychodów w związku z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i emisji akcji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów w związku z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna - Źródło przychodu osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej

Źródło przychodu osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo – akcyjnej Sąd orzekający: Naczelny…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowa - Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji

Przedmiot działalności spółki a źródło przychodu przy sprzedaży akcji Sąd orzekający: Naczelny Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. - Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT

Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny Data…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka jawna - Wniesienie wierzytelności aportem a podatek od towarów i usług

Wniesienie wierzytelności aportem a podatek od towarów i usług Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd…

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. - Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych Sąd orzekający:…