Ranking kont firmowych

PZU wprowadza zielone ubezpieczenia (materiał partnera)

Największy polski ubezpieczyciel przygotował dla klientów korporacyjnych dwa nowe ubezpieczenia – PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca.

Nowe produkty ubezpieczeniowe służą ochronie elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych przed ryzykami zewnętrznymi (zdarzenia losowe) i wewnętrznymi (awarie i uszkodzenia), a także utratą zysku na skutek szkody materialnej objętej zakresem ubezpieczenia. Ponadto PZU pokryje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez klienta działalnością. 

Wobec rosnących cen energii, gazu i emisji dwutlenku węgla nie ma wątpliwości, że rynek OZE będzie przyspieszał. W 2020 r. udział węgla w miksie energetycznym Polski po raz pierwszy spadł poniżej 70 proc., a energia z odnawialnych źródeł stanowiła około 17,7 proc. mocy, z czego niemal 90 proc. wytwarzane było przez słońce i wiatr. 

OZE przyszłością

Na koniec sierpnia 2021 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 14,9 GW. To oznacza wzrost o 33,9 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Tylko w sierpniu powstało prawie 33 tys. nowych instalacji OZE, a zielona energia stanowiła już 28 proc. całkowitej mocy.

W budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych angażują się mniejsze i większe firmy, a im większe projekty, tym wyższe koszty inwestycji i większe ewentualne straty w przypadku uszkodzeń, awarii i podobnych zdarzeń. PZU niedawno wprowadził do swojej oferty ubezpieczeń majątkowych unikatowe na polskim rynku produkty: PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca stworzone dla klientów korporacyjnych pozyskujących energię ze słońca lub wiatru. Klienci indywidualni oraz małe i średnie firmy, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek, mogą skorzystać z innego ubezpieczenia – PZU Eko Energia.

– Energia z odnawialnych źródeł to nasza przyszłość. Ubezpieczenia PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca są odpowiedzią na potrzeby szybko rosnącego rynku OZE i naturalnym etapem rozwoju biznesu PZU. Produkty chronią mienie i OC klientów korporacyjnych w fazie eksploatacyjnej. Zostały tak przygotowane, abyśmy mogli elastycznie odpowiadać na najbardziej wymagające zapytania ofertowe – mówi Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU.

Ochrona nie tylko od ryzyk

Ubezpieczenia PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca przeznaczone są dla przedsiębiorstw, które korzystają z instalacji OZE, aby sprzedawać energię elektryczną, oraz firm, które korzystają z własnych instalacji, aby obniżyć koszty energii elektrycznej. Ochronę ubezpieczeniową mogą też wykupić podmioty inwestujące w OZE oraz finansujące przedsięwzięcia leasingiem lub kredytem.

Oba produkty różni tylko źródło wytwarzanej przez ubezpieczonego energii. W obu przedmiotem ochrony są najważniejsze ryzyka związane z eksploatacją elektrowni wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznych, np. szkody powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, powodzi, kradzieży z włamaniem, dewastacji, uszkodzeń, awarii, przepięć, zwarć, wad materiałowych i montażowych. 

Klienci korporacyjni mogą dodatkowo ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzoną działalnością polegającą na produkcji i wprowadzaniu do obrotu energii. Zarówno w ubezpieczeniu PZU Energia Wiatru, jak i PZU Energia Słońca przedmiotem ubezpieczenia poza mieniem może być przewidywany zysk brutto, który przedsiębiorca osiągnąłby, wytwarzając energię elektryczną, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody chronionej ubezpieczeniem. 

Ochrona w pakietach

PZU Energia Wiatru chroni całą elektrownię wiatrową, w tym: gondole, wieże, fundamenty, okablowanie wewnętrzne, a PZU Energia Słońca całą instalację fotowoltaiczną: panele fotowoltaiczne, ich konstrukcję, okablowanie wewnętrzne i inwertery. 

Ubezpieczona jest też cała infrastruktura – magazyny energii, podziemne przyłącza kablowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie światłowodowe, urządzenia wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej oraz infrastruktura pomocnicza: ogrodzenia, oświetlenie, systemy dozoru, drogi wewnętrzne, budynki stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

– Oba produkty zawierają zapisy ściśle związane z charakterystyką danej instalacji. Oba są podzielone na pięć sekcji. Są to ubezpieczenie ryzyk zewnętrznych, oparte na wszystkich ryzykach, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie utraty zysku po awarii maszyn, czyli MLOP, i ubezpieczenie OC. Warunkiem zawarcia polisy jest wykupienie ubezpieczenia bazowego, czyli „ryzyk zewnętrznych”. W momencie, kiedy ktoś wybierze taki zakres ochrony, może dobrać sobie inne komponenty – tłumaczy Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych PZU.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje m.in. OC za produkt, OC pracodawcy, OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

PZU przygotował dla swoich klientów również zestaw klauzul dodatkowych, dzięki którym można modyfikować zakres polisy i dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

– Ubezpieczenia PZU dla dużych firm, których działalność związana jest z OZE, to elastyczne i kompleksowe polisy, które oferujemy naszym klientom w pełnych pakietach lub wariantach najlepiej pasujących do indywidualnych potrzeb. Zostały tak przygotowane, abyśmy mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających producentów energii wiatrowej i słonecznej – zapewnia Jakub Sajkowski.

Zgodnie ze strategią

Wprowadzenie ubezpieczeń eko to kolejny krok do realizacji strategii ESG. PZU nie tylko ubezpiecza, ale daje też przykład, angażując się w przedsięwzięcia w sektorze OZE. Tylko w pierwszej połowie 2021 r. ubezpieczyciel przeznaczył na finansowanie farm wiatrowych 150 mln zł, a 300 mln zł ulokował w obligacjach ESG. Grupa PZU współfinansuje m.in. budowę największej obecnie elektrowni wiatrowej w Polsce – Potęgowo, na co przeznaczyła 100 mln zł.

– Zielone inwestycje Grupy PZU nabierają rozpędu. Projekt elektrowni wiatrowej Potęgowo to kolejny przykład naszego zaangażowania w transformację energetyczną polskiej gospodarki. Konsekwentnie podążamy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zgodnie z deklaracjami złożonymi w strategii na najbliższe lata pracujemy nad kolejnymi projektami związanymi z aktywnością na polu energii odnawialnej – podkreśla Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. 

W ogłoszonej w marcu 2021 r. strategii ubezpieczyciel duży nacisk kładzie na uwzględnianie w swoim biznesie wszystkich elementów zrównoważonego rozwoju i wyznaczanie standardów na rynku finansowym. Chce w dalszym ciągu angażować się w ochronę środowiska, wspierać wszystkie inicjatywy zmierzające do transformacji klimatycznej i rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. 

Ambicją Grupy PZU jest rozwijanie oferty wspierającej transformację klimatyczno-energetyczną oraz tworzenie produktów dla podmiotów wspierających technologie niskoemisyjne. W te cele wpisują się ubezpieczenia PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca. W strategii uwzględniona jest też promocja niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie i analiza możliwości rozwoju tego segmentu ubezpieczeń oraz badanie możliwości rozwoju dostępnych programów okołoproduktowych, takich jak Ryzyko Eko i audyty energetyczne dla ubezpieczanych, którzy podejmują działania zmierzające do przejścia na zielone źródła energii.

Wyzwania

PZU sam chce się stać neutralny klimatycznie do 2024 r. Sukcesywnie będzie więc ograniczać emisje własne i czerpać energię tylko ze źródeł odnawialnych na podstawie gwarancji pochodzenia z odnawialnych źródeł energii od dostawcy energii, z którym ma bezpośrednio podpisane umowy. Do 2030 r. chce jeszcze bardziej zmniejszyć własny ślad węglowy, m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych. Rozpocznie także redukcję emisji w całym łańcuchu podmiotów współpracujących z nim dostawców. PZU dąży też do tego, aby do 2040 r. działalność kluczowych partnerów i podwykonawców, z którymi współpracuje, była neutralna klimatycznie. Do roku 2050 działalności wszystkich klientów ubezpieczeniowych i inwestycje mają być neutralne klimatycznie, zgodnie ze zobowiązaniami europejskimi oraz polskim planem neutralności klimatycznej.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.