Regioportal.pl – rozwój lokalny

Jako młodzi naukowcy i praktycy stworzyliśmy RegioPortal z myślą o osobach zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego. Kierujemy go w szczególności do środowiska samorządowego (prezydentów i burmistrzów miast, wójtów, starostów i członków zarządów powiatów, radnych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego), a także do przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych osób interesujących się tematyką rozwoju regionalnego i lokalnego.

Pragniemy zapewnić naszym odbiorcom dostęp do kompleksowej i bezpłatnej wiedzy i informacji użytecznej w bieżącym zarządzaniu jednostkami samorządowymi oraz w procesie programowania i wdrażania polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. RegioPortal jest unikalną w skali polskiej sieci internetowej inicjatywą, w ramach której gromadzimy i upowszechniamy wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat działalności polskich samorządów terytorialnych.

Misją RegioPortalu jest wspieranie samorządów terytorialnych w formułowaniu i wdrażaniu polityk rozwojowych w szczególności poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy i informacji na temat rozwoju regionalnego i lokalnego.
Realizując naszą misję:

– przygotowujemy i publikujemy ciekawe i rzetelne artykuły i opracowania
– gromadzimy i upowszechniamy dorobek polskiej i zagranicznej nauki w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego
– informujemy o najważniejszych krajowych i zagranicznych wydarzeniach
– wyszukujemy w prasie i innych mediach najciekawsze wiadomości i informacje
– promujemy ciekawe wydarzenia, inicjatywy i projekty
– promujemy instytucje działające na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego

– przygotowujemy i dostarczamy narzędzia ułatwiające zarządzanie i funkcjonowanie samorządów
– łączymy środowisko naukowców i samorządowców

Mamy nadzieję, że docenią Państwo również moduł Społeczności, co uczyni z RegioPortalu interaktywną platformę internetową umożliwiającą wymianę myśli, wiedzy i informacji oraz integrację środowisk samorządowych, naukowych, biznesowych i pozarządowych działających w sferze rozwoju regionalnego i lokalnego.
 
Zapraszamy do aktywnego korzystania z zasobów RegioPortalu. Prosimy jednocześnie o przekazywanie nam sugestii i uwag, które umożliwią jeszcze lepsze dostosowanie portalu i jego zawartości do Państwa potrzeb.

Regioportal.pl

Dodaj start-up


Komentarze

Dodaj komentarz

*
*