Śmiecie.eu – usługi komunalne online

Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu portalu, który umożliwia zamawianie usług komunalnych z zakresu wywozu odpadów i wynajmu toalet mieszkańcom oraz firmom z całego kraju.

Branża / kategoria: inne

Rok powstania: 2019

Skąd pomysł: Pomysł narodził się z potrzeby ułatwienia klientom kontaktu z profesjonalnymi firmami, które zajmują się gospodarką komunalną. Ma on na celu skorelowanie popytu z podażą i łatwiejsze niż dotąd zamawianie wybranego serwisu.

Dla kogo: Naszymi klientami są firmy remontowe, sprzątające oraz klienci prywatni.

Finansowanie: środki własne

Model biznesowy: abonament, sprzedaż produktu lub usługi

Pomysłodawcy projektu: Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu wynajmem toalet oraz kontenerów oraz wiedzę informatyczną niezbędną do sprowadzenia tego procesu do postaci cyfrowej. Oprócz samego portalu w skład projektu wchodzą także aplikacje na Androida i IOS.

Konkurencja: Nie ma obecnie takich projektów, które są podobne do naszego.

Rynki: Polska

Najbliższe cele: Największym wyzwaniem będzie powiększenie bazy Wykonawców i zwiększenie popularności platformy.

Zespół: 2 pracowników

Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

Usługi komunalne online

Dodaj start-up