Sukcesja firmy, czyli jak zaplanować przekazanie sterów w rodzinnym biznesie

Wg ustaleń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ponad 2,1 mln wszystkich firm działających  w…

Co z firmą po śmierci przedsiębiorcy?

Większość przedsiębiorców w Polsce prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG. W praktyce…