Tu Po Zdrowie

Projekt ma na celu uświadamianie społeczności w tematyce zdrowia, urody, życia w społeczeństwie,…