Problem wielokrotnych ubezpieczeń

Coraz częściej ubezpieczamy się od nieszczęśliwych wypadków, na życie, od ryzyka kradzieży lub…