Kontrole umów o dzieło do kontroli

Firmy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się…