Wybrano najlepsze pomysły na biznes

Pierwszego lipca Komisja Oceny Projektów dokonała analizy biznesplanów złożonych w drugim etapie XII…