Od 1 mln zł dotacji w górę dla firmy na badania. Od dziś łatwiej ubiegać się o wsparcie

Do 17 lutego mają czas przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu „Badania na rynek”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zmianach w regulaminie, które mają ułatwić właścicielom firm ubieganie się o wsparcie.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Do pozyskania od 1 mln zł w górę

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w konkursie „Badania na rynek” finansowanego z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19, za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w regulaminie konkursu wprowadzono udogodnienia dla przedsiębiorców dotyczące terminu składania wniosków oraz protestów od wyników oceny.

Przedsiębiorcy, których działalność została zakłócona z powodu pandemii zyskali:

  • możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 17 lutego 2021 r.;
  • możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w wyznaczonych terminach;
  • możliwość złożenia protestu w formie elektronicznej w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W regulaminie konkursu i ogłoszeniu o konkursie doprecyzowano też zapisy dotyczące intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis na zabezpieczenie realizacji projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O środki w programie Badanie na rynek mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa pod warunkiem, że : Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Pozyskane pieniądze firma może przeznaczyć na:

– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

– zakup nieruchomości
– roboty budowlane
– budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wkład własny: minimum 20%

Terminarz:

Ogłoszenie konkursu – 9 grudnia 2020

Start składania wniosków – 13 stycznia 2021

Koniec przyjmowania wniosków – 17 lutego 2021

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*