1 mln zł dotacji na rozkręcenie własnego biznesu. Znamy listę pomysłów, które otrzymają wsparcie PARP

Znamy pomysły na biznes, które otrzymają dotację na wprowadzenie idei na rynek w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Wśród szczęśliwych projektów znalazł się m.in. informatyczny system określania momentu rozpoczęcia źrebienia się klaczy, platforma łącząca seniorów z młodymi ludźmi w celu zapewnienia opieki czy projekt ułatwiający zatrudnianie kierowców niesłyszących. To był już ósmy nabór start-upów, które mogły maksymalnie uzyskać 1 mln zł bezzwrotnego wsparcia na rozwój przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju. 

Fot. Shutterstock/ r.classen

Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę 23,3 mln zł. Ostatecznie po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej wsparcie w konkursie finansowanym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia uzyskała połowa z nich. W kolejnych naborach na start-upy czeka wciąż 200 mln zł do rozdania

Od Platformy Startowej do dotacji

Autorzy pomysłów, którzy wcześniej wystartowali z biznesem pod skrzydłami jednej z Platform Startowych teraz mieli możliwość pozyskania w kolejnym kroku środków na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. , mogli teraz się starać o nawet 1 mln zł na dalszy rozwój.  Inicjatywa przeznaczona jest dla firm zarejestrowanych w jednym z województw makroregionu Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie), które pomyślnie zakończyły inkubację w jednej z Platform startowych. „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

Dominują pomysły IT

Wsparte projekty działają w różnych branżach. Aż osiem z 13 start-upów, które otrzymają dotację prowadzi biznes w branży IT, pozostałe dotyczą medycyny, ochrony środowiska, fotowoltaiki, ekologii i elektroniki. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Wschodniego Akceleratora Biznesu (7), Start in Podkarparckie (2), Startup Heroes (2), Unicorn Hub (1) oraz Idealist (1).

Na co start-up może przeznaczyć dotację:

– na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

– wynagrodzenie pracy personelu projektu

– zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych

– organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Na liście start-upów zakwalifikowanych do dotacji znalazły się takie projekty jak Equinity Vision – informatyczny system do automatycznego określania momentu rozpoczęcia źrebienia się klaczy przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Start-up uzyskał na rozwój przedsięwzięcia kwotę 995 tys. zł. Z kolei projekt Superwnuk pozyskał 865 tys. zł. Jego pomysłodawcy rozwijają platformę łączącą seniorów z młodymi ludźmi, aby zapewnić bezpieczne wsparcie przy opiece, codziennych obowiązkach i spędzaniu wolnego czasu. Kwota 880 tys. zł trafi na konto start-upu HelpEar. Jest to platforma do zatrudniania kierowców niesłyszących lub z ubytkiem słuchu w krajowym i międzynarodowy transporcie towarów wraz z aplikacją mobilną umożliwiającą komunikację. Właściciele firmy Minimal Foam rozwijają inteligentne i ekologiczne siedziska z unikalną powłoką. Na ten cel pozyskali z PARP 991 tys. zł dotacji. Pełna lista projektów, które otrzymały wsparcie dostępna jest tutaj.

Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” czeka jeszcze ponad 200 mln zł. Cały budżet konkursu wynosi 390 mln zł. Do 30 marca trwa runda 11 ,w ramach której kolejne start-upy mogą pozyskać dotację na rozwój. Do końca roku zostają przeprowadzone jeszcze trzy rundy. Nabór w ostatniej zakończy się 30 grudnia roku 2021.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*