Tylko 14 proc. escape roomów przeszło kontrolę

Wyniki kontroli z escape roomów są bardzo złe. Jedynie 14 proc. escape room spełniło wszystkie warunki bezpieczeństwa. Część z nich została zamknięta.

Po tragedii w Koszalinie wszczęto na polecenie szefa MSWiA kontrole w escape roomach. Jednak jej wyniki nie są zadowalające. Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzono ogółem 1 874 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 733 w zakresie warunków ewakuacji. Jako główne nieprawidłowości wskazano zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych, ale także braku ich oznakowania. Ponadto w raporcie wskazywano na częsty brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, ale także na prowizoryczne instalacje elektryczne, jak i grzewcze.

Spośród 504 skontrolowanych lokali, w 403 wykryte zostały pewne błędy. W 47 przypadkach nałożono jedynie mandaty karne, jednak w przypadku 69 wydano decyzje o zamknięciu lokalu.

Branża escape roomów jednak nie obawia się o swoją przyszłość. – negatywny rozgłos minie, zyska cała branża – mówił jeden z przedsiębiorców dla MamBiznes.pl.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*