23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności oraz 1600 zł wsparcia pomostowego przyznane

Znamy ostateczną listę osób, które otrzymają jednorazową dotację oraz wsparcie pomostowe na rozkręcenie działalności gospodarczej. Czterdziestkę szczęśliwców, którzy rozpoczną przygodę z biznesem wyłonili organizatorzy inicjatywy „Grant na start”.

Zainteresowanie programem było spore co przedłużyło ogłoszenie ostatecznej listy bezrobotnych, którzy wezmą udział w inicjatywie. A było o co walczyć. Beneficjent programu „Grant na start” otrzymuje dotację oraz przez 12 miesięcy wsparcie na wydatki bieżące jak ZUS.

Jednorazowa dotacja i 1600 zł co miesiąc

To była już II edycja projektu „GRANT NA START” realizowanego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Projekt realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego daje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Warunkiem jest jednak przetrwanie powstałej w ten sposób firmy przez co najmniej 1 rok. Firma musi przetrwać na rynku co najmniej 12 miesięcy.

Zainteresowani stanęli do rywalizacji o jednorazowy zastrzyk gotówki na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności. Bezzwrotne wsparcie przyznawane przez ŁARR wynosi 23 050 zł. Z tej kwoty autor biznesplanu może pokryć wydatki wyszczególnione w złożonym biznesplanie, który uzyskał akceptację organizatorów programu. Oprócz jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej beneficjenci otrzymują także wsparcie pomostowe. Z tego tytułu co miesiąc trafia na konto młodego przedsiębiorcy 1600 zł. Te pieniądze przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków wynikających z rozpoczęcia przygody z biznesem. Do takich należą składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłata za media. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci otrzymują także pakiet szkoleń z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowywania biznesplany. Lista 40 projektów, które otrzymały wsparcie dostępna jest na stronie inicjatywy.

Dla kogo wsparcie?

Swoje pomysły na biznes w ramach programu mogli nadsyłać bezrobotni zamieszkujący obszar województwa łódzkiego.

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

W pierwszej edycji zakończonej w październiku dofinansowanie otrzymały takie pomysły jak: wytwarzanie i montaż mebli, nauka gry na instrumentach, cukiernia, usługa autolawety, produkcja mydła naturalnego, nauka jazdy konnej czy wypożyczalnia sprzętu budowlanego. Osoby, które nie zdążyły na II edycję mogą wziąć jeszcze udział w trzecim rozdaniu.Komunikatów w tej sprawie oraz harmonogramu naboru oraz poszczególnych etapów należy szukać na stronie inicjatywy „Grant na start”.

Organizatorzy zapowiadają ostatnią, III edycję. W sumie dzięki programowi „Grant na start” swój pierwszy biznes ma rozpocząć 96 osób. Łączna pula przygotowana na dotacje wynosi 2,2 mln zł.

Program Grant na start w pigułce:

– Cel: wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej

– Dotacja: jednorazowe wsparcie w kwocie 23050 zł

– Wsparcie pomostowe: przez 1 rok wypłacane 1600 zł miesięcznie

– Dla kogo: bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby słabo wykształcone

– Miejsce prowadzenia działalności: osoby zamieszkujące województwo łódzkie

– Organizator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Avatar

Jakub

22 stycznia 2021 Odpowiedz

Dlaczego regulamin jawnie i w sposób drastyczny dyskryminuje mężczyzn? Dlaczego bycie kobietą jest zrównane z byciem niepełnosprawnym?

Avatar

Blaszczyk

23 stycznia 2021 Odpowiedz

Jak mam już działalność rok to mogę tez się starać o dofinansowanie

Komentarze

Pozostaw odpowiedź Jakub Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*