23 tys. zł dotacji na własną firmę oraz 2100 zł wypłacane co miesiąc. Ruszył program dla przedsiębiorczych

Wystartował nabór wniosków o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”. Osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 lat mają szansę na pozyskanie bezzwrotnego zastrzyku gotówki na rozpoczęcie przygody z biznesem. W sumie na założenie działalności gospodarczej uczestnik programu otrzymuje ponad 35 tys. zł. Składa się na to jednorazowa dotacja oraz świadczenie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy.

Fot. YAY Foto

Nabór chętnych ruszył 21 czerwca i potrwa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu do 9 lipca. Inicjatywa skierowana jest do osób, które straciły pracę w wyniku pandemii i myślą o założeniu działalności gospodarczej. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Opolszczyzny.

To już drugi nabór w ramach inicjatywy „Opolskie dotacje z PO WERem” realizowanej przez Urząd Pracy w Opolu. Program skierowany jest do bezrobotnych w wieku 18-29 lat, które chcą założyć firmę. Warunkiem ubiegania się o bezzwrotne wsparcie oprócz wieku jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatni 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W projekcie realizowanym w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy dostępne jest dla osób, które straciły pracę po 1 marca 2020 w wyniku pandemii koronawirusa.

Ponad 35 tys. zł na założenie działalności gospodarczej

Na uczestników programu czeka dotacja na założenie działalności gospodarczej. Bezzwrotne wsparcie dostępne jest w kwocie 23 050 zł. Oprócz jednorazowego zastrzyku gotówki bezrobotny rozpoczynający przygodę z biznesem otrzymuje świadczenie pomostowe w kwocie 2100 zł. Pieniądze te wypłacane są przez pół roku. To oznacza, że łącznie w ciągu 6 miesięcy na konto początkującego przedsiębiorcy trafi kwota 35 650 zł (23 050 zł + 6x 2100 zł). Dotacja wydatkowana jest zgodnie z biznesplanem, w którym pomysłodawca opisuje całe przedsięwzięcie. Natomiast wsparcie pomostowe przeznaczone jest na bieżące wydatki takie jak: zapłata czynszu za lokal czy składki na ZUS.

Oprócz „żywej gotówki” uczestnik inicjatywy otrzymuje pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału czy promocji. Na szkolenie skierowanie zostaną osoby rekomendowane do uczestnictwa w projekcie. Zajęcia odbywają się zdalnie i składają się z następujących modułów:

-działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
– księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
– reklama i inne działania promocyjne,
– inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
– sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
– negocjacje biznesowe,
– pozyskanie i obsługa klienta,
– radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Czas na złożenie wniosku do 9 lipca

Jednym z elementów szkolenia będą indywidualne konsultacje z zakresu wypełniania biznesplanu. Warunkiem skorzystania ze szkolenia będzie podpisanie umowy szkoleniowej. Pozytywne ukończenie szkolenia jest warunkiem umożliwiającym złożenie biznesplanu.

Organizatorzy ustalili limit przyjętych dokumentów rekrutacyjnych na poziomie 139. W przypadku większej liczby wniosków możliwe jest skrócenie naboru. Opolski Urząd Pracy jako organizator inicjatywy „Opolskie dotacje z PO WERem” będzie na bieżąco informował o możliwości wcześniejszego zakończenia naboru. Formularze dla bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w programie dostępne są na stronie www inicjatywy.

Formularze rekrutacyjne można składać:

– osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
– za pośrednictwem poczty lub kuriera;
– drogą elektroniczną w formie skanów dokumentów

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się 21 czerwca 2021 r. i potrwa do 9 lipca 2021 r.

Dotacje z urzędu pracy na zakładanie firm w całej Polsce

Portal MamBiznes.pl dotarł do sprawozdania Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii dotyczące wydatkowania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Z tych danych wynika, że do końca kwietnia powiatowe urzędy pracy wydatkowały na bezzwrotne dotacje kwotę 169,1 mln zł. Te środki popłynęły na konta 7551 bezrobotnych, którzy rozpoczęli swoją przygodę z własną firmą. Dla porównania do końca marca liczba firm założonych przez bezrobotnych za dotacje z PUP wynosiła 3,5 tys. Średnia kwota przyznanego wsparcia wyniosła w skali kraju 22 tys. zł.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł. Jak jednak widać po średniej kwocie wsparcia za pierwszy kwartał roku 2021 maksymalny poziom wsparcia jest rzadko osiągany. Wiąże się to przede wszystkim z możliwościami finansowymi powiatowych urzędów pracy oraz zainteresowaniem tego rodzaju wsparciem. Poszczególne placówki powiatowe chcąc przyznać wsparcie większej liczbie bezrobotnych dzielą pulę na mniejsze kwoty. Stąd średni poziom wsparcia oscyluje sporo poniżej maksymalnego limitu.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Komentarze

Avatar

Ona

25 czerwca 2021 Odpowiedz

Poprostu super ludzie co zakładali teraz firmy to nie otrzymali takiego wsparcia tylko zostali pozostawienie sami sobie.

Avatar

Sdaweq

25 czerwca 2021 Odpowiedz

Ale mnie to wkurza. Jak jestem osobą pracującą to nie mogę się o coś takiego starać, a bezrobotny za free 35 koła na założenie firmy. Najlepiej się opłacało nie uczyć, nie studiować być na bezrobociu i założyć sobie firmę.

Avatar

Maciek

26 czerwca 2021 Odpowiedz

Jeśli potrzebujesz taką zapomogę to znaczy,że nie jesteś przedsiębiorczy.

Avatar

Mirosław

28 czerwca 2021 Odpowiedz

Nie prawda, chciałem złożyć wniosek na założenie firmy i powiedzieli że na razie nie ma naborów wniosków

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*