Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

300 tys. zł bezzwrotnego grantu, żeby przyciągnąć zagraniczne startupy do Polski

Nawet 300 tys. zł bezzwrotnego wsparcia dla start-upów zainteresowanych wejściem na polski rynek i współpracą z naszym, rodzimym biznesem czeka na uczestników programu Poland Prize. Pierwsze start-upy już trafiły pod skrzydła akceleratorów realizujących inicjatywę w poszczególnych województwach.

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

Nabór zagranicznych start-upów zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania oraz eksperckiego wsparcia wystartował na początku marca. Pomysły z, którymi autorzy chcą wejść na Polski rynek dotyczą różnych branż.

Poland Prize, czyli w poszukiwaniu zagranicznych perełek

Celem programu Poland Prize jest integracja zagranicznych talentów startupowych z polskim biznesem, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku, a także zwiększenie rozpoznawalności krajowego ekosystemu startupowego na arenie międzynarodowej. Przygotowany i nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pogram, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Nawet 300 tys. zł grantu dla start-upu

Wsparcie oferowane zagranicznym startupom podzielone jest na dwa etapy. W ramach pierwszego startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 50 tys. zł. Środki przeznaczyć może na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji działań obejmujących:

tzw. soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie „konsjerża” – opiekuna startupu;

rozwój – zindywidualizowane działania, niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup partnera biznesowego (odbiorcy technologii lub inwestora).

W ramach drugiego etapu jest dostępnego dla startupów, którym w efekcie poprzedniego etapu udało się pozyskać partnera biznesowego, tj. zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem technologii startupu lub inwestycją w startup. Na tym etapie startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań akceleracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia u odbiorcy technologii lub pozyskania przez startup kapitału inwestorskiego.

Start-up pod skrzydłami akceleratora

W programie Poland Prize startupy wsparte są przez akceleratory – podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z zagranicznymi startupami oraz w prowadzeniu programów akceleracyjnych. Na liście wybranych operatorów znalazły się: Kielecki Park Technologiczny, Huge Tech, Concordia Design, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, MIT EF CEE, Accelpoint, Space3ac, Huge Thing, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Krakowski Park Technologiczny.

Do akceleratorów wpływają wnioski od startupów z całego świata, m. in. z Ukrainy, USA, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Estonii, Węgier, Izraela, Macedonii, Nigerii, Singapuru, Turcji, Indii, Hiszpanii, Rumunii, Bahrajnu i Kanady. Startupy zakwalifikowane do programu mają obowiązek zarejestrować w Polsce spółkę kapitałową, aby jako już polski podmiot mogły skorzystać z darmowego wsparcia eksperckiego i grantu pieniężnego.

Jakie pomysły mają start-upy?

Akcelerator Concordia Design, jeden z operatorów działających we Wrocławiu, spośród licznych aplikacji wybrał do programu i zawarł umowy z 16 startupami założonymi przez zagraniczne zespoły. Dwa projekty zasługują na szczególną uwagę ze względu na wykorzystanie ich technologii w zadaniach realizowanych przez polskie samorządy.

First Water Technology to spółka założona przez naukowców związanych z amerykańskim Cornell Univeristy. Startup opracowuje innowacyjną metodę oczyszczania wód powierzchniowych dla klientów przemysłowych. Wody powierzchniowe są zasobem odnawialnym, w przeciwieństwie do wód gruntowych, ale jednocześnie ich oczyszczanie jest procesem kosztochłonnym i trudnym do utrzymania. Spółka opatentowała wysoce wydajną metodę oczyszczania wód powierzchniowych, która jednocześnie umożliwia redukcję niezbędnej instalacji o 50%. Takie rozwiązanie idealnie wpisało się w potrzeby biznesowe, związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ulepszenia procesu oczyszczania ścieków i wody, które zgłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo-Wodnokanalizacyjne we Wrocławiu. W ramach akceleracji startup przeprowadzi projekt pilotażowy w MPWiK, polegający na instalacji infrastruktury do oczyszczania wód powierzchniowych.

Z kolei Deeptraffic to grecki startup stworzony przez naukowców pracujących w Helleńskim Instytucie Transportu. Firma opracowuje innowacyjne rozwiązanie do zarządzania ruchem. Deeptraffic zbiera dane o ruchu drogowym z wielu źródeł, tak aby poprawić bezpieczeństwo i ułatwić kierowcom poruszanie się po mieście. Rozwiązanie opracowane przez startup z powodzeniem wykorzystują m.in. Saloniki, a także kilka innych miast. Teraz na współpracę zdecydowało się miasto Wrocław, które od wielu lat rozwija działania w obszarze Smart City, również związane z zarządzaniem ruchem. Rozwiązanie Deeptraffic idealnie wpisuje się w potrzeby biznesowe Wrocławia. Obecnie miasto pracuje nad ustaleniem obszaru, w obrębie którego Deeptraffic przeprowadzi pilotaż.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

  • usługi prawne, księgowe i doradcze
  • rozwój produktu i wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Dodatkowe wsparcie:

  • soft landing: dedykowana ścieżka wizowa, pomoc opiekuna w sprawach urzędowych, bankowych oraz związanych z osiedlaniem się

  • mentoring oraz networking

  • specjalistyczne doradztwo technologiczne

  • post-akceleracja

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.