430 tys. zł dotacji na bieżące wydatki w firmie. Przedsiębiorcy tłumnie skorzystali z dofinansowania

Nawet 430 tys. zł dotacji mogły pozyskać przedsiębiorstwa w szczycie pandemii na bieżące wydatki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała dwa kwartały ubiegłego roku. W tym czasie wsparcie na trudny czas uzyskało 4,5 tys. przedsiębiorców.

Foto: FORUM/ Krzysztof Wierzbowski

W czasie największych obostrzeń i zamknięcia gospodarki jednym z programów, który miał zapewnić formom środki na przetrwanie była inicjatywa „Dotacje na kapitał obrotowy”. Pozyskane pieniądze firmy mogły przeznaczyć na opłacenie bieżących rachunków, składek ZUS i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Dotacje na bieżące funkcjonowanie firmy

W ramach programu Dotacje na kapitał obrotowy do polskich przedsiębiorców w dwóch ostatnich kwartałach ubiegłego roku trafiło w sumie blisko 1 mld zł. Dofinansowanie dostępne było w ramach dwóch programów: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia i skorzystało z niego blisko 5 tys. przedsiębiorców. Pozyskane środki pomogły średnim firmom zatrudniającym w sumie 76 tys. pracowników przetrwać najgorszy okres pandemii. Z pozyskanych pieniędzy Wsparcie pomogło uchronić 76 tys. miejsc pracy. Firmy, które pozyskały wsparcie mogły otrzymaną kwotę wydatkować na pokrycie kosztów wynajmu lokalu, zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzenia pracowników czy zakup towarów.

O pomoc mogły się ubiegać firmy, które zanotowały co najmniej 30 proc. spadek przychodów. Program ruszył na początku czerwca ubiegłego roku i firmy miały czas na złożenie wniosku do 31 lipca. Adresatem były średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniały nie mniej niż 250 pracowników. Dodatkowym warunkiem do spełnienia było osiąganie rocznych przychodów nie większych niż 50 mln zł. Inicjatywa była uzupełnieniem instrumentów wsparcia dostępnych w ramach tarczy finansowej oraz antykryzysowej. Konkurs realizowany był przez PARP finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

430 tys. zł zastrzyku gotówki dla przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota środków, o które mogły się ubiegać przedsiębiorstwa wynosiła 430 tys. zł. Poziom wsparcia uzależniony był od iloczynu stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebował wsparcia. Przedsiębiorstwo mogło wnioskować o dotację na kapitał obrotowy na maksymalnie trzy miesiące.

Założenia programu „Dotacje na kapitał obrotowy” zostały przedstawione na początku czerwca. Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca wcześniejszego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

„Dotacje na kapitał obrotowy” w pigułce

Dla kogo: firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników

Przychody: firmy o rocznych obrotach nie przekraczających 50 mln zł

Spadek obrotów: po 1 lutym 2020 o co najmniej 30 proc.

Kwota wsparcia: maksymalnie 430 tys. zł

Na jaki okres: wsparcie na okres maksymalnie 3 miesięcy

Forma wsparcia: dotacja, zaliczka 100 proc.

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*