65 proc. przedsiębiorców popiera kary finansowe dla firm, które zalegają z płatnościami

Zatory płatnicze stają się coraz większym problemem przedsiębiorców. Dlatego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało Zieloną Księgę, która powinna pomóc rozwiązać ten istotny problem. Poprosiło również przedsiębiorców o wyrażenie swojej opinii w stosunku do zaproponowanych zmian. Kary finansowe, rekompensaty to tylko część z pojawiających się propozycji.

Fot. YAY Foto/ Phonlawat

Od dłuższego czasu przedsiębiorcy potwierdzają, że borykają się z praktyką nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Negatywnie wpływa to na ich płynność finansową i jest jednym z głównych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy odnieśli się również do rozwiązań zaproponowanych w Zielonej Księdze. Większość z nich uzyskała aprobatę większości przedsiębiorców.

Jedną z propozycji ministerstwa jest możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, w sytuacji, w której termin zapłaty przekracza 120 dni. Za taką możliwością opowiedziało się ok. 70 proc. przedsiębiorców. Tylko kilka procent z nich było odmiennego zdania. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku propozycji podwyższenia kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Warto przypomnieć, że obecnie wynosi ona 40 euro. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku ustalenia maksymalnych terminów zapłat dla wybranych branż. Tutaj przeciwnego zdania jest aż 73 proc. przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wyrazili również chęć wprowadzenia kar finansowych za opóźnienia związane z płatnościami.

Przedsiębiorcy przedstawili również swoje propozycje na rozwiązanie problemu związanego z zatorami płatniczymi. Pierwszy z nich dotyczy usprawnienia procedury sądowej i egzekucyjnej w celu szybszego dochodzenia wierzytelności. Kolejną propozycją jest zmiany mechanizmu odprowadzania podatku dochodowego i podatku VAT poprzez przerzucenie ciężarów podatkowych na niepłacącego dłużnika, ale również stworzenie publicznego rejestru dłużników.

Jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym powinien być gotowy jesienią tego roku.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*