800 tys. zł dotacji dla firmy na globalną ekspansję. Rusza nowa edycja konkursu

Nawet 800 tys. zł dofinansowania na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek zagraniczny może pozyskać firma w ramach konkursu „Internacjonalizacja MŚP” . Od 7 kwietnia wnioski będą mogli składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy z wybranych województw. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Świadczenie postojowe

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Dofinansowaniu w konkursie (działanie 1.2 POPW) podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Na co można wydać nawet 800 tys. zł dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Program zakłada możliwość uzyskania pieniędzy na sfinansowanie działań niezbędnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne. Środki można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z usługami doradczymi i innymi dotyczącymi internacjonalizacji działalności. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc może pozyskane środki przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem, który musiały spełnić firmy, by ubiegać się o finansowanie ze środków unijnych, było posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Konkurs odbędzie się w ramach jednej rundy. Nabór potrwa od 7 kwietnia do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł – w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł.

„Internacjonalizacja MŚP” to konkurs finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy

Na co: środki można przeznaczyć na globalną ekspansję z produktem lub usługą

Maksymalna kwota wsparcia: 800 tys. zł

Start naboru: 7 kwiecień 2021 roku

Koniec naboru: 27 maj 2021 roku

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*