Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Będzie większa kontrola umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. osoba zlecająca dzieło ma obowiązek poinformowania ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy.

Fot. YAY Foto/ mizar_21984

W Tarczy 1.0 „przemycono” dodatkowy obowiązek informowania o każdej zawartej umowie o dzieło, który został zapisany w art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek ten, wprowadzany z pierwszym dniem przyszłego roku, będą musieli dopełnić płatnicy składek (np. pracodawca, ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne), a także osoba zlecająca dzieło niebędąca płatnikiem składek.

Obowiązek dotyczy wszystkich umów o dzieło zawartych przez płatnika składek/osobę zlecającą dzieło z osobą, z którą nie pozostaje się w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

– Obecnie, umowy o dzieło nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych, a wyjątkiem są umowy o dzieło zawarte ze swoim pracodawcą albo te, w ramach których praca wykonywana jest na rzecz swojego pracodawcy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. -Tym samym, nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich umów o dzieło, z których uzyskany przychód nie stanowi dzisiaj podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Obowiązek informacyjny trzeba będzie spełnić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Wzór informacji o zawartych umowach o dzieło będzie określało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dane o umowach będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem zmiany jest umożliwienie ZUS-owi weryfikacji istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło, a jednocześnie udostępniania informacji o zawarciu takich umów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Wprowadzona regulacja znacznie ułatwi ZUS-owi kontrolę zawartych umów o dzieło oraz kwestionowanie czy poszczególne umowy o dzieło spełniają cechy stosunku prawnego odpowiadającego umowie o dzieło, czy może powinny być uznane za umowę zlecenia/umowę o świadczenie usług, od których odprowadzane są składki ZUS. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. ZUS będzie miał bieżącą informację o tym jaka jest skala takich umów, co zdecydowanie ułatwi prowadzenie kontroli w tym zakresie.

– Przedsiębiorcy oceniają, że wprowadzane zmiany to pierwszy krok prowadzący do „ozusowania” wszystkich umów o dzieło – komentuje dr A.Miętek z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Od 1 stycznia ZUS uzyska informacje o wszystkich zawartych umowach o dzieło, co ułatwi kontrolowanie tych umów i tym samym ich kwestionowanie, co niewątpliwie leży w interesie ZUS.

MarketNews24

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.