Blisko 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym 2600 zł co miesiąc

Bezzwrotną dotację na założenie firmy mogą pozyskać osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 lat, które utraciły pracę z powodu koronawirusa. Pojedyncze wsparcie na uruchomienie własnej działalności gospodarczej wyniesie w sumie blisko 40 tys. zł. Składa się na to jednorazowa dotacja oraz pomoc wypłacana co miesiąc przez pół roku w stałej kwocie.

Shutterstock/ Grabowski Foto

Za tydzień rusza nabór wniosków w programie „Młodzi na start”, którego celem jest aktywizacja młodych bezrobotnych. Inicjatywa zakłada przyznanie bezzwrotnej dotacji 120 osobom zarejestrowanym jako bezrobotni na terenie województwa łódzkiego

Dotacje na założenie firmy dla młodych bez pracy

Pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane doprowadziła wiele firm do sytuacji, w której ich właściciele byli zmuszeni do zwalniania pracowników. Programem, który wychodzi na przeciw osobom najmłodszym, które w wyniku pandemii straciły pracę jest inicjatywa „Młodzi na start”. Projekt zakłada aktywizację tych osób w kierunku podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.

23 050 zł dotacji to nie wszystko

W ramach programu „Młodzi na start” autorzy najlepszych pomysłów na biznes oraz najlepiej przygotowanych biznesplanów otrzymują bezzwrotną dotację w kwocie 23 050 zł. Oprócz pojedynczego zastrzyku gotówki młody, bezrobotny może liczyć na wypłacane przez pół roku świadczenie pomostowe w kwocie 2600 zł. Przelew w tej kwocie będzie wpływał na konto młodej firmy co miesiąc, a pieniądze te beneficjent może przeznaczyć na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jego firmy. Świadczenie pomostowe może więc pokryć wydatki związane ze składkami ZUS, wynajmem lokalu czy zakupem niezbędnych materiałów. W sumie przez pół roku do młodego przedsiębiorcy trafi kwota 38 650 zł bezzwrotnego wsparcia.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, aby przejść na swoje mogą szykować się do pisania wniosku. Nabór wypełnionych dokumentów startuje 26 kwietnia i potrwa do 14 maja. Pula środków przygotowana do rozdysponowania między pomysłodawcami to blisko 5,3 mln zł. Te pieniądze trafią do 120 bezrobotnych, którzy rozpoczną swoją przygodę z biznesem. Kandydaci do projektu mają obowiązek złożyć dokument urzędowy potwierdzający status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS). Z uwagi na fakt, że powyższe zaświadczenie jest ważne 30 dni, Beneficjent będzie informował Kandydatów o terminie, w jakim powinni złożyć dokument, aby jego ważność nie wygasła w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.

Uczestnicy programu „Młodzi na start” otrzymują:

– bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
– świadczenie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

– usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
– stypendium szkoleniowe.

Brak kapitału to jedna z największych barier wskazywanych przez osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej. Na portalu MamBiznes.pl przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych sposobów pozyskania środków o rozkręcenie własnego biznesu. Przeczytasz o nich w artykule Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*