Blisko 90 proc. działalności gospodarczych uzyskało umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki

Umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki udzielanej na wiosnę ubiegłego roku uzyskało już ponad 1,7 miliona osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Środki w formie jednorazowej wypłaty przyznawane były w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej, a warunkiem umorzenia było utrzymanie działalności. To oznacza, że blisko 90 proc. beneficjentów uzyskało umorzenie, a ponad 200 tys. firm wciąż czeka na umorzenie otrzymanego wsparcia. 

Fot. FORUM/
Daniel Dmitriew

Wraz z wybuchem pandemii w Polsce uruchomiona została tarcza antykryzysowa. Jednym z najpopularniejszych instrumentów wsparcia była mikropożyczka w kwocie 5 tys. zł przyznawana osobom prowadzących jednoosobowe firmy. Tylko z tej możliwości wsparcia skorzystało 2 mln małych firm, do których trafiła w sumie kwota 10 mld zł. Co trzeba zrobić, by uzyskać umorzenie otrzymanej pomocy?

Umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki. Na liczniku już ponad 1,7 mln

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do tej pory umorzono już 1 768 718 wniosków o pożyczkę na kwotę 8,8 mld zł – dowiedział się portal MamBIznes.pl w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Już 88 proc. beneficjentów mikropożyczek uzyskało wsparcie, a oczekuje ponad 200 tys. osób prowadzących jednoosobowe firmy.

Jednorazowa pomoc w kwocie 5 tys. zł przysługiwała wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem otrzymania wsparcia było złożenie wniosku za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Formularz online przedsiębiorca wysyłał do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejscowości, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Równie proste co otrzymanie jednorazowego wsparcia jest uzyskanie umorzenia mikropożyczki w kwocie 5 tys. zł.

Aby uzyskać umorzenie właściciel jednoosobowej firmy musi jedynie utrzymać prowadzony biznes przez okres 3 miesięcy od momentu uzyskania decyzji o przyznaniu 5 tys. zł. W przypadku dopełnienia tego wymogu urzędnicy powiatowej placówki po zweryfikowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umarzają wsparcie. Firma nie mogła zostać przez 3 miesiące ani zamknięta ani zawieszona.

Należy także przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki nie jest decyzją administracyjną, a co za tym idzie beneficjent nie otrzymuje żadnego pisma informującego o umorzeniu. To następuje z urzędu i osoby, które wypełniły 3 miesięczny okres mogą dowiadywać się w tej sprawie we właściwym urzędzie pracy, z którego otrzymały pomoc. Przeczytaj także:

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*