Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dobre nastroje osób prowadzących biznes

Spośród przedstawicieli małych i średnich firm (MŚP) 41 proc. zapowiada, że będzie zwiększać inwestycje; to największy odsetek od IV kwartału 2015 roku – wynika z najnowszego „Barometru EFL” na II kwartał tego roku.

Dobre nastroje przedsiębiorców (fot. Henryk Przondziono / FORUM)

Najnowszy „Barometr EFL” pokazuje, że zdecydowanie został zatrzymany trend spadkowy z ubiegłego roku i możemy mówić o dynamice rozwoju MŚP w Polsce. Po wysokim dla I kwartału br. wskaźniku, na poziomie 57,1 pkt., odczyt na II kwartał wyniósł 63 pkt.

„Barometr EFL” jest wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Wyniki barometru mogą się wahać od 0 do 100. Wartości powyżej 50 pkt. oznaczają pozytywny kierunek zmian, który świadczy o warunkach sprzyjających wzrostowi przedsiębiorstw, natomiast wartości poniżej 50 pkt. oznaczają negatywny kierunek zmian, który nie sprzyja wzrostowi firm.

„Obraz, jaki wynika z najnowszego pomiaru +Barometr EFL+, jest odzwierciedleniem pozytywnych trendów gospodarczych, które obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach tego roku. (…) Firmy w Polsce, w tym przede wszystkim z sektora MŚP, są w coraz lepszej kondycji, kupują i inwestują, tym samym napędzając polską gospodarkę” – powiedział cytowany w komunikacie prezes EFL Radosław Kuczyński. Wynik barometru na II kwartał 2017 roku po raz drugi w historii pomiarów przekroczył próg 60 pkt. (pierwszy raz w III kwartale 2015 roku). Jednocześnie zanotowano najwyższą wartość wskaźnika od początku realizacji badania, czyli od I kwartału 2015 roku.

W komunikacie napisano, że na wzrost wartości „Barometru EFL” na II kwartał tego roku decydujący wpływ miała istotna poprawa nastrojów pod względem planowanych inwestycji. Odsetek osób, które spodziewają się więcej inwestować w II kwartale br., wzrósł o 8,9 pkt. proc. w porównaniu do I kwartału 2017 roku (z 31,9 proc. do 40,8 proc.) oraz o 17,9 pkt. proc. w porównaniu do II kwartału 2016 roku.

Również stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców (27,2 proc.) wskazał, że oczekuje wzrostu sprzedaży. Jest to wynik lepszy o 8,9 pkt. proc. w porównaniu do I kwartału br., jednak o 14,6 pkt. proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przypadku płynności finansowej odsetek optymistów wzrósł o 10,8 pkt. proc. kwartał do kwartału (do 24,3 proc.), a większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne zgłosiła co piąta firma (wzrost o 4 pkt. proc.). Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

pif/ pad/

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.