Dotacje na badania dla prowadzących działalność gospodarczą. Rekordowa liczba wniosków

Rekordową liczbę wniosków złożyli przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach programu „Badania na rynek”. Organizatorzy poinformowali, że łącznie wpłynęło 412 aplikacji.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

W programie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorstwo może pozyskać maksymalnie do 70 proc. Wartości projektu. Rozpiętość możliwego wsparcia jest szeroka bo zaczyna się od 1 mln zł, a kończy nawet na 50 mln euro.

Od 1 mln zł dotacji w górę

W zakończonym 17 lutego naborze przedsiębiorcy złożyli wnioski na łączną kwotę 2,43 mld zł. Liczba nadesłanych aplikacji w porównaniu do edycji ubiegłorocznej była o blisko 200 wniosków mniejsza. Wybrane firmy z sektora MŚP będą mogły przeznaczyć unijne środki na wdrożenie wyników prac B+R.

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Jakie firmy mogą się ubiegać o dotację w ramach Badania na rynek

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

– budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
– zakup nieruchomości
– roboty budowlane

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wkład własny: minimum 20%

Miejsce realizacji projektu: Polska:

Zasięg terytorialny projektu: Polska

Dla kogo: MŚP

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*