Dotacje dla firm na usługi szkoleniowe i doradcze. Jest jeszcze czas na złożenie wniosku

Są pieniądze na wsparcie firm, które w trudnym czasie pandemii potrzebują usług szkoleniowych i doradczych. Właściciele przedsiębiorstw mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 80 proc. wartości projektu, z którego chcą skorzystać. Pomoc przyznawana jest na zasadach refundacyjno-zaliczkowych.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

Do 30 listopada mają czas firmy zainteresowane pozyskaniem pieniędzy w ramach uruchomionego niedawno programu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców”. Dotacje przyznawane są na szkolenia z kilku branż, a pula środków przygotowana dla firm wynosi 57 mln zł.

Czas pandemii to moment, w którym firmy potrzebują nie tylko zastrzyku gotówki na pokrycie bieżących wydatków i utrzymanie działalności. To także okres, w czasie którego przedsiębiorcom niezbędna jest pomoc doradcza i szkoleniowa rozwijająca umiejętności zespołu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wystartowała z programem, którego misją jest likwidacja lub zminimalizowanie negatywnych skutków jakie w przedsiębiorstwach wywołała pandemia koronawirusa i towarzyszący jej lockdown. Inicjatywa zakłada udzielanie pomocy finansowej mikro, małym i średnim firmom na sfinansowanie usług rozwojowych w tych podmiotach gospodarczych.

Dofinansowanie dla wybranych branż

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać firma. Po stronie przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie zostaje zorganizowanie 20 proc. wkładu własnego. Pomoc finansowa przyznawana jest w modelu refundacyjno-zaliczkowym co oznacza, że przedsiębiorca ubiegający się o zastrzyk kapitału część środków otrzymuje przed zapłatą za usługę, z której chce skorzystać. Program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” skierowany jest do firm prowadzących działalność w 13 wyszczególnionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości branżach.

Lista branż programu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” :
– IT
– opieka zdrowotna i pomoc społeczna
– żywność wysokiej jakości
– komunikacja marketingowa
– odzysk surowców
– finansowa
– cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja
– przemysł chemiczny
– motoryzacja
– chemia
– gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
– handel
– przemysł kosmiczny i lotniczy
– usługi rozwojowe

Jak aplikować o dofinansowanie na usługi szkoleniowe?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zainteresowane udziałem w programie realizowanym przez PARP, a finansowanym ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój muszą spełnić kilka warunków, aby otrzymać środki. Po pierwsze muszą prowadzić działalność w jednej z branż wyżej wymienionych. Przedsiębiorstwa zobowiązane są także do spełnienia warunków uprawniających do starania się o pomoc de minimis.

Zabiegi o uzyskanie dofinansowania firma musi rozpocząć od wypełnienia formularza rejestracyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie uzupełniania wniosku przedsiębiorca wskazuje branżę, w której działa dzięki czemu operator obsługujący dany sektor może się z nim skontaktować. Komunikacja jest potrzebna ponieważ rolą operatora jest sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunki uczestnictwa w programie. Drugim zadaniem operatora jest odpowiednie zdefiniowanie potrzeb firmy oraz dobranie najbardziej pasujących usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. To właśnie z tego katalogu ofert usług szkoleń i doradztwa dostępnego tutaj może wybierać przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie.

Nabór wniosków w programie wystartował we wrześniu. Mikro, małe i średnie firmy zainteresowanie pozyskaniem środków na sfinansowanie usług rozwojowych mają czas na wypełnienie formularza do 30 listopada.

Dla kogo: mikro, male i średnie firmy

Rodzaj wsparcia: dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych

Kwota dotacji: maksymalnie do 80 proc. wartości zakupionych uslug

Wkład własny: 20 proc.

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Przeczytaj także:

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*