Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W maju firmy mają w czym wybierać

Nawet 250 tys. zł zł dofinansowania na realizację innowacyjnego pomysłu biznesowego, dostęp do doświadczonych mentorów i udział w wydarzeniach, dotacje na przygotowanie wniosku o unijne finansowanie, programy akceleracyjne dla młodych pomysłodawców. To tylko wybrane programy i inicjatywy realizowane w maju dla osób przedsiębiorczych oraz doświadczonych firm. Oto lista programów, których nabory kończą się w maju. Czasu na złożenie wniosku nie zostało więc dużo.

Fot. Shutterstock/ Piotr Latacha

Zarówno już istniejące firmy, jak i osoby, które dopiero myślą o rozpoczęciu przygody z biznesem mogą znaleźć w maju coś dla siebie. Kwoty, wysokość wkładu własnego, cel programu czy dostępna pula środków. Wszystko to znajdziesz w poniższym zestawieniu. Zapraszamy do lektury pierwszej części zestawienia majowych programów dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.

Dotacje na globalną ekspansję

Do 25 maja mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie Internacjonalizacja MŚP. Inicjatywa zakłada możliwość pozyskania nawet 800 tys. zł zastrzyku gotówki, który można wydatkować na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek globalny.

Nazwa programu: Internacjonalizacja MŚP

Cel: sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej, a więc z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Warunek ubiegania się o wsparcie: posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Kwota dofinansowania: maksymalnie 800 tys. zł

Wkład własny: minimum 15 %

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– uczestnictwo w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

– zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

– zakup usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

Pula środków do rozdysponowania: 50 mln zł

Harmonogram:

Start obecnego naboru: 7.04.2021

Zakończenie obecnego naboru: 27.05.2021

200 tys. zł dofinansowania na innowacyjny pomysł

Kwotę 160 tys. zł dofinansowania na rozwój innowacyjnego produktu oraz dodatkowe 40 tys. zł w postaci różnego rodzaju usług i szkoleń mogą pozyskać młode technologiczne firmy w ramach programu akceleracyjnego Startup Spark 2.0. Nabór wniosków wystartował na początku kwietnia i potrwa do połowy maja.

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa, których produkt lub usługa odpowiadają na potrzeby biznesowe jednego z 11 Partnerów Startup Spark 2.0.

Jaka wysokość dofinansowania: 200 000 zł (160 tys. zł – wsparcie finansowe, 40 tys. zł – wsparcie w postaci usług)

Wkład własny: start-up pozyskuje do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny: 0 %

Co zyskuje start-up:

– dostęp do potencjalnego klienta z grona 11 Partnerów biznesowych Spark 2.0,
– dostęp do infrastruktury, zasobów i doświadczenia dojrzałego biznesu,
– do 160 000 PLN na rozwój produktu lub usługi,
– wsparcie mentorów operacyjnych i ekspertów technologicznych Startup Spark,
– szereg ścieżek post-akceleracyjnych dla wybranych startupów (z wykorzystaniem potencjału ponad 250 inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),
– pre-akceleracja dla zespołów biznesowych i technologicznych,
– udział w wydarzeniach gospodarczych, w tym branżowych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Harmonogram:

Start składania wniosków: 6 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków: 15 maja 2021

Program Akceleracyjny KPT, czyli nawet 250 tys. zł dla start-upu

Cel:  Łączenie pomysłodawców, początkujących przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Jaka kwota: 250 tys. zł (200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług)

Wkład własny: 0 %

Start-up zyskuje oprócz finansowania:

– możliwość współpracy z dużymi firmami przemysłowymi (Odbiorcami Technologii), w tym możliwość testowego wdrożenia swojego rozwiązania z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców Technologii·
– 24 godziny indywidualny mentoring z wybranymi przez siebie ekspertami
– Warsztaty m.in. ze sprzedaży, finansów zarządczych i komunikacji
– dostęp do indywidualnych zajęcia prowadzonych wg metodologii Design Thinking lub Value Proposition Canvas
– industry tour po nowoczesnych zakładach przemysłowych

Start-up zgłaszający się do programu musi:

-dysponować co najmniej prototypem produktu B2B
-działać w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city
-być podmiotem zarejestrowanym w Polsce
-działać na rynku nie dłużej niż 5 lat

Harmonogram:

Start obecnego naboru: 23.03.2021

Zakończenie: 3.05.2021

Granty na Eurogranty – czyli dotacja na przygotowanie wniosku o dotację

Cel: inicjatywa ma na celu pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu finansowania na  przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Pula środków: 5 mln zł

Jaką kwotę można pozyskać: 280 060 zł

Wkład własny: 0 %

Na co można pozyskać środki:

-na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt

-na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności

-na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

-na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.

-na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Harmonogram:

Start aktualnej I rundy naboru: 1.04.2021

Zakończenie naboru: 31.05.2021

Planowane są cztery rundy naboru wniosków

Dofinansowanie na szkolenia menadżerów

Pieniądze na usługi szkoleniowe dla pracowników kadry kierowniczej oraz usługi doradcze dla właścicieli firm można pozyskać w ramach programu Akademia Menadżera Innowacji.

W szkoleniach może uczestniczyć:

– od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
– od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

W założeniu organizatorów inicjatywa ma na celu umożliwienie uzyskania kompetencji ważnych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Pozyskana wiedza ma pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

Ile można pozyskać dofinansowania:

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

IDEA Global – akceleracja plus dotacja

Z kolei do 23 maja mają czas na złożenie wniosku start-upy zainteresowane wzięciem udziału w programie akceleracyjnym IDEA Global. Inicjatywa zakłada udzielenie wsparcia startupom działającym w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne). Nabór wniosków rusza 30 kwietnia.

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Program zakłada:

– akcelerację trwającą do 6 miesięcy
– udzielenie finansowania na rozwój przedsięwzięcia w kwocie do 200 tys. zł
– dostęp do specjalistycznych usług o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu
– mentoring ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów
– współpracę z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie

Harmonogram:

Start składania wniosków: 30 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków: 23 maja 2021

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.