Dotacje na globalna ekspansję. 800 tys. zł dla firmy czeka

800 tys. zł dofinansowania przy minimalnym wkładzie własnym w wysokości 15 proc. mogą pozyskać przedsiębiorcy zainteresowani globalną ekspansją. Nabór wniosków w programie PARP ruszy w połowie października.

Foto: FORUM/ Krzysztof Wierzbowski

Masz produkt lub usługę z którą chciałbyś wyjść poza Polskę? Szukasz finansowania na zaistnienie ze swoim biznesem za granicą? Program „Internacjonalizacja MŚP” jest odpowiedzią właśnie dla tych, którzy myślą o globalnym rozwoju swojej marki.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Firma może pozyskane środki przeznaczyć na:

– usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

– udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

– nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ubiegający się o wsparcie przedsiębiorcy muszą posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Maksymalna kwota wsparcia: 800 000 zł

Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: Pula środków w konkursie to 50 000 000 zł

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*