Drastyczne uprawnienia dla prokuratorów wobec firm

W styczniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Prokuratorzy mają zyskać wyjątkowe uprawnienia wobec firm i partii politycznych. Drastyczne kary mogą być wymierzane bez zakończenia procesów sądowych.

Fot. Michal Dyjuk/ FORUM

Projekt przewiduje odejście od dotychczasowego modelu następczej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego po wcześniejszym skazaniu osoby fizycznej. Projektodawca proponuje znacznie zaostrzyć kary pieniężne, a także wprowadzić nowy rodzaj kary w postaci likwidacji podmiotu zbiorowego.

– Nowy model odpowiedzialności ma opierać się na koncepcji tzw. winy anonimowej, co de facto nie tylko pozwala karać w oparciu jedynie o ustalenie prokuratorskie, lecz także pozwala karać za działania pracowników/współpracowników, na które podmiot zbiorowy nie musiał mieć wpływu. Proponowane zmiany są niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście szerokiej definicji podmiotu zbiorowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Jacek Matarewicz, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Proponowane regulacje w zestawieniu z wprowadzonymi już zmianami w postaci 25 lat więzienia za fakturę, konfiskaty rozszerzonej, zarządu przymusowego przedsiębiorstwem, dopuszczeniu owoców zatrutego drzewa (podsłuchy), jako legalnych dowodów w procesie karnym, dają poważne powody do przypuszczeń, że nowe prawo może być wykorzystywane nie do walki z przestępczością gospodarczą, lecz do bieżących celów politycznych.

– Zatrważające są również kary, a podstawową do odpowiedzialności może być samo ustalenie prokuratorskie, które czasami może się mijać z prawdą – przestrzega mec. Jacek Matarewicz.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*