Co firma powinna zapewnić pracownikowi w czasach koronawirusa?

Ustawa z 2 marca br. wprowadziła nieznaną dotychczas w polskim prawodawstwie definicję pracy zdalnej. Co powinien zapewnić pracodawca? Czy także samochód i zwrot części kosztów za comiesięczne rachunki płacone za mieszkanie?

Fot. Shutterstock/ Shyntartanya

– Ustawa nie określa formy w jakiej pracodawca może polecić pracę zdalną pracownikowi, dlatego należy wnioskować, że to może się odbyć w dowolny sposób, również w formie ustnej — mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Jednak w interesie obu stron jest formalne przekazanie takiego polecenia, co najprościej można zrobić wysyłając służbowego maila.

Na jak długi okres może być zlecona praca zdalna? Ustawa tego nie przesądza, to już zależy od decyzji pracodawcy. Nie może to być okres dłuższy niż 80 dni. Jednak ten czas może ulec zmianie, poprzez jego skrócenie lub wydłużenie.

Co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, ponieważ jest to niezbędne do pracy zdalnej? O ile w przypadku telepracy pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do wykonywania takiej pracy, to przy pracy zdalnej ustawa nie reguluje tych kwestii, pozostawiono to do uzgodnienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Dobrym standardem jest, że pracodawca zapewnia sprzęt komputerowy z potrzebnym oprogramowaniem.

Jak daleko idące mogą być oczekiwania pracowników? Czy firma powinna zapewnić samochód, do  wykorzystania przez pracownika?

– To zależy od charakteru wykonywanej pracy, gdy samochód jest potrzebny pracownikowi do wykonywania pracy, pracodawca powinien to zapewnić – wyjaśnia mec. Łukasz Warszawski.

Praca w domu to także dodatkowe koszty dla pracownika, związane z rachunkami za mieszkanie. Jeżeli warunki domowe czy rodzinne utrudniają wykonanie pracy zdalnej, to pracownik może zwrócić się do pracodawcy o wyznaczenie innego miejsca pracy, które będzie spełniało także warunki bhp. Jednak ustawa nie rozstrzyga kwestii związanych z takimi dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez pracownika.

– To również pozostawiono uzgodnieniom stron, a dobrą praktyką byłaby zgoda pracodawcy na częściową partycypację w powstałych kosztach, ponoszonych przez pracownika, związanych np. ze zwiększonymi wydatkami na energię elektryczną wyjaśnia prawnik z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*