Firmy nie wykorzystały puli przeznaczonej na dotacje. Rekordzista otrzymał blisko 430 tys. zł

Firmy nie wykorzystały pełnej puli przygotowanej w programie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ponad 1,4 mld zł z przygotowanej kwoty nie zostało rozdysponowane między firmy dotknięte skutkami koronawirusa. 

Fot. YAY Foto

Dotacje na kapitał obrotowy to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Finansowa pomoc na bieżące wydatki dla firm nie została jednak w pełni wykorzystana przez beneficjentów. Z puli 2,5 mld zł firmy złożyły wnioski na 1,1 mld zł. Nabór został zakończony 31 lipca.

Przyjmowanie wniosków od firm wystartowało 15 czerwca. Do końca lipca do instytucji pośredniczących wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wypłynęło 6,4 tys. wniosków opiewających na łączną sumę 1,1 mld zł. Przedsiębiorcy ubiegający się pomoc finansową musieli wykazać, że obroty ich organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Firma składająca wniosek musiała także zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a roczne przychody przedsiębiorstwa nie mogły przekraczać poziomu 50 mln euro. Ewentualnie drugim parametrem była suma bilansowa, która nie mogła być wyższa niż 43 mln euro. Maksymalną poziom wsparcia dla firmy stanowił iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia. Rekordzista uzyskał dotację w kwocie 429 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacje udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczone były na finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, takich jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy. Środki na dotacje pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. Wniosek o wsparcie z pierwszego programu złożyło 1347 firm, a o pieniądze mogli się ubiegać przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw (5044 złożonych wniosków) fundusze były przeznaczone z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

ABC programu „Dotacje na kapitał obrotowy” 

Dla kogo: firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników

Przychody: firmy o rocznych obrotach nie przekraczających 50 mln zł

Spadek obrotów: po 1 lutym o co najmniej 30 proc.

Kwota wsparcia: maksymalnie 430 tys. zł

Na jaki okres: wsparcie na okres maksymalnie 3 miesięcy

Forma wsparcia: dotacja, zaliczka 100 proc.

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Przeczytaj także:

Komentarze

Avatar

o La

6 sierpnia 2020 Odpowiedz

A ja czekam dalej na umowę od miesiąca już z parp

Avatar

Martin

8 sierpnia 2020 Odpowiedz

Firmy ze Śląska dostały 0!!!

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*