Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Firmy rozbiły bank z dofinansowaniem na podróże służbowe z programu Travel Grants. Nabór wstrzymany w pierwszy dniu

Firmy rzuciły się po dofinansowanie na podróże służbowe w ramach programu Travel Grants. Kwota złożonych wniosków już w pierwszym dniu naboru przekroczyła dostępną pulę i organizatorzy zmuszeni zostali do wstrzymania naboru.

Fot. YAY Foto/ route66

Nawet 2 tys. euro dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami firmowymi mogli pozyskać przedsiębiorcy w ramach inicjatywy realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowanie programem było tak duże, że środków zabrakło już w dniu naboru.

Mimo, iż koniec naboru planowany był na ostatni dzień października to już w dniu startu przyjmowania wniosków kwota złożonych projektów przekroczyła dostępną pulę. W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy opublikowali komunikat:

PARP informuje, że w prowadzonym naborze wniosków łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczyła w dniu 20 sierpnia 2021 r. 110% dostępnej alokacji. Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogłoszenia nr 1/2021 o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy nabór wniosków ulegnie wstrzymaniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00:00

Travel Grants – najważniejsze informacje

W ramach Travel Grants dla małych i średnich firm polskich oraz norweskich przygotowano pulę 50 tys. euro. Pula środków w programie jest ograniczona, nabór prowadzony jest do ich wyczerpania. Pozyskane środki przedsiębiorcy mogą wydatkować na udział w targach, wydarzeniach i innych spotkaniach o charakterze biznesowym.

Inicjatywa realizowana jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Ma na celu wspieranie bezpośrednich spotkań między firmami z Polski i Norwegii. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Przedsiębiorca może pozyskać środki na udział:

targach lub konferencji/kongresie
wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu
co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres
W ramach 1 misji gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób. Wsparcie można uzyskać na organizację maksymalnie 2 misji gospodarczych. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

– mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

– mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

– dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
– w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
– targach lub konferencji/kongresie,
– wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
– co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalaność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
– zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
– karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
– wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
– kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.