Firmy rozbiły bank z dotacjami. Przedsiębiorcy złożyli rekordową liczbę wniosków

Przedsiębiorcy tłumnie ruszyli po dotacje z programu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”. Liczba złożonych wniosków wielokrotnie przekroczyła przygotowaną pulę środków. Ze względu na duże zainteresowanie trzecia runda naboru została odwołana.

dopłąty do wynagrodzenia

Fot. FORUM/ Anatol Chomicz

Organizatorzy czekali na przedsięwzięcia, które dotyczyły opracowaniu i rynkowemu wdrożeniu innowacji produktowych. Firmy starające się o dofinansowanie nadesłały w sumie 825 projektów mających pomóc osobom z niepełnosprawnościami przezwyciężyć bariery i wesprzeć w samodzielnym funkcjonować w społeczeństwie.

Pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich

Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zainteresowanie programem przerosło oczekiwanie organizatorów inicjatywy. Łączna wartość nadesłanych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosków wyniosła 447 mln zł. To prawie 6,5-krotność zaplanowanego budżetu naboru, który wynosi 70 mln zł. Celem programu jest pomoc firmom w zaprojektowaniu produktów i usług, które pomogą osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi. Program, do którego nabór zakończył się 31 marca 2021 r., jest finansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Już w pierwszej rundzie naboru, która trwała od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r., do PARP wpłynęło 467 wniosków o dofinansowanie opracowania projektów wzorniczych, których wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ze względu na tak duże zainteresowanie konkursem druga runda została skrócona, a trzecia się nie odbędzie. Zgodnie ze zmianami regulaminu, wnioski można było składać do 31 marca br., zamiast pierwotnie do 28 lipca br.

Dotacje na innowacje produktowe

Przedsiębiorca ubiegający się o dotację musiał przygotować wniosek, którego wartość musiała się mieścić w przedziale pomiędzy 60 tys. zł, a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny w części usługowej wynosił minimum 15 proc. Wysokość przyznanego dofinansowania w części inwestycyjnej jest zależna od wielkości firmy oraz zakresu i lokalizacji wdrożenia projektu. Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie, usługi doradcze pomocne w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek tak opracowanego wyrobu, w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

Właściciel firmy zobowiązany był do wykazania w zgłaszanym wniosku przydatności opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osoby czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogły to być np. projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Na co można wydać pozyskaną dotację:

– usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
– usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
– usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
– usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama
– zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
– zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Przeczytaj także:

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*