Firmy ruszyły po 340 tys. zł dotacji na działalność gospodarczą

Nawet 340 tys. zł dotacji mogli pozyskać przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w ostatnim naborze w ramach programu „Bony na innowacje w MŚP”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie listę firm, które otrzymają środki na wdrażanie innowacji w swoich organizacjach.

dofinansowanie dla mikrofirm

Fot. Shutterstock/ Marian Weyo

W konkursie przedsiębiorcy składali wnioski na projekty badawcze, które mają doprowadzić do stworzenia nowego produktu, technologii lub projektu wzorniczego. Organizatorzy z nadesłanych blisko 560 aplikacji wyłonili przedsięwzięcia, do których popłyną unijne dotacje ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dotacje na innowacje w firmach

Inicjatywa skierowana była do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych projektów w swoich firmach. To była już dziewiąta runda naborów tylko w konkursie „Bony na innowacje MŚP”.  W sumie właściciele firm złożyli 559 wniosków na kwotę 156 mln zł. Z tego grona wyłoniona została lista 156 szczęśliwców, którzy pozyskali dofinansowanie na rozwój zgłoszonych projektów. Pojedyncza firma w ramach etapu usługowego mogła pozyskać maksymalnie 340 tys. zł dotacji. Wnioskodawca musiał także zabezpieczyć wkład własny na poziomie 15 proc. całej wartości projektu wysłanego do PARP. Konkurs dotyczył Etapu 1, który umożliwia sfinansowanie usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych potrzebnych do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego.

Pomyślne ukończenie etapu usługowego pozwalało sięgnąć po pieniądze na wdrożenie opracowanych innowacji w ramach 2. etapu inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogli otrzymać na ten maksymalnie 560 tys. zł m.in. na zakup: maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Bony na innowacje – etap I usługowy

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 mln zł 000 000 zł
– w pozostałych województwach: 100 mln zł

  • maksymalna wartość projektu – 400 tys zł
  • maksymalna kwota dotacji – 340 tys. zł
  • maksymalna kwota wkładu własnego – 60 tys. zł
  • dofinansowanie wynosi do 85% wartości projektu,
  • wkład własny to 15% całkowitego kosztu projektu

Kwota wsparcia:  maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Dla kogo program: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:· spełniają kryteria wyboru projektów prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Firmy zainteresowane dofinansowaniem na innowacje

W konkursie ogólnym „Bony na innowacje dla MŚP” złożono łącznie 535 wniosków na niemal 150 mln zł. Do dofinansowania rekomendowano 152 spośród nich. Do przedsiębiorców w ramach tej rundy trafi łącznie ponad 44 mln. zł. Przedsiębiorcy mogli starać się o dofinansowanie także w równolegle prowadzonym konkursie Dostępność Plus. Firmy ubiegające się o dotacje musiały tam wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami funkcjonalnymi, czyli poza niepełnosprawnymi, np. seniorów czy kobiety w ciąży. W ostatniej rundzie wspomnianego konkursu złożono 24 wnioski o dofinansowanie na ponad 6,4 mln zł. Do otrzymania dotacji w kwocie bliskiej 1,2 mln zł rekomendowano cztery z nich.

Jakie pomysły mają przedsiębiorcy

Wśród rekomendowanych do wsparcia w konkursie ogólnym znalazły się projekty głównie mikro- i małych firm produkcyjnych (93 proc.) wpisujące się w wiodące trendy rozwoju innowacji, tj. automatyzacja i cyfryzacja, GOZ/ochrona środowiska, czy zdrowe społeczeństwo, a tym samym, w rozwój kluczowych obszarów polskiej gospodarki zebrane w katalogu krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Najliczniej reprezentowane były te dotyczące: automatyzacji i robotyki procesów technologicznych (KIS 12), innowacyjnych technologii, procesów i produktów sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (KIS 2), inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych (KIS 10), gospodarki o obiegu zamkniętym (KIS 7), inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (KIS 5), zdrowego społeczeństwa (KIS 1), wysokosprawnych, niskoemisyjnych układów i dystrybucji energetycznych (KIS 4). W konkursie Dostępność Plus do wsparcia rekomendowano projekty firm produkcyjnych z obszaru: zdrowe społeczeństwo (KIS 1). „Bony na innowacje dla MŚP” są realizowane w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bony na innowacje w pigułce

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 zł
– w pozostałych województwach: 100 000 000 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie?: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

– spełniają kryteria wyboru projektów

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*