Ranking kont firmowych

Firmy wspierające rozwój pracowników mogą wygrać 20 tys. zł. PARP ogłosiła start nowego konkursu

Pięć nagród po 20 tys. zł oraz wyróżnienia opiewające na kwotę 10 tys. zł czekają na przedsiębiorców, którzy realizują w firmie program rozwoju pracowników oraz włączają załogę w działania rozwojowe. Wszystko za sprawą pilotażowego konkursu  „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” , którego start ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski można składać do 21 września. 

Fot. FORUM/ Andrzej Bogacz

Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Jakie projekty można zgłaszać?

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Drugą kategorią zgłaszanych projektów są gotowe narzędzia – rozwiązania ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te są oferowane do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Do konkursu można zgłaszać dwa typy projektów, łącznie w 5 podkategoriach:

Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych :

-dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
-dla przedsiębiorców zatrudniających od 50 ale mniej niż 250 pracowników,
-dla przedsiębiorców zatrudniających od 250 pracowników.

Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych:

-dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata (start-upów),
-dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata.

Potencjał, funkcjonalności, czyli co będzie oceniane

W ocenie przedsięwzięć brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii Konkursu wyłanianych jest maksymalnie 10 laureatów, w tym przyznawana jest 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień.

5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł.,
45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł.
Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne w postaci:

informacji o laureatach na stronie PARP,
opisania wybranych dobrych praktyk w publikacji PARP,
uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PARP w celu prezentacji dobrych praktyk.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.