Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej? ZUS pokazuje przykładowe wyliczenia

Jaką obliczyć składkę zdrowotną? Jak zmieni się wysokość przelewu do ZUS wynikająca z przepisów o tzw. Polskim Ładzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował prezentację, która ma odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań. W zrozumieniu wprowadzanych zmian mają pomóc przykłady konkretnych przedsiębiorców.

W opublikowanej animacji ZYS wyjaśnia, jak wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza przedsiębiorca, który prowadzi dwie działalności gospodarcze, a jedna z nich przynosi stratę.

Wysokość składki

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 9% [1]. Jednak nowe przepisy wprowadziły zmianę w przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego.

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność i opłacasz podatek dochodowy w formie podatku liniowego [2] stopa procentowa składki na Twoje ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Wysokość ta będzie obowiązywała, począwszy od rozliczeń składek za luty 2022 r.

Wyjątek

Jeżeli składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł), będziesz musiał podnieść wysokość składki do tej kwoty. W tym przypadku obowiązującą dla Ciebie podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3 010 zł).

Przykład 1

Aneta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (podatek liniowy) od 1 lutego 2022 r. Jej dochód z działalności gospodarczej w lutym wyniósł 4 000 zł, a w marcu 2022 r. – 6 000 zł.

Wyliczenie wysokości składki:
– za marzec 2022 r. – 4,9% x 4 000 zł = 196 zł
– za kwiecień 2022 r. – 4,9% x 6 000 zł = 294 zł

Wyliczenie minimalnej miesięcznej wysokości składki w roku składkowym 02/2022–
01/2023 wygląda następująco: 9% x 3 010 zł = 270,90 zł.

Należna do zapłaty składka na ubezpieczenie zdrowotne Anety wyniesie:
– za marzec 2022 r. – 270,90 zł (podstawa wymiaru to 3 010 zł),
– za kwiecień 2022 r. – 294 zł (podstawa wymiaru to 6 000 zł).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*