W kwietniu Polacy założyli mniej firm niż miesiąc wcześniej

Według stanu na koniec kwietnia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 711,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Fot. Shutterstock/ MJgraphics

Spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek (o 7,6%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 4,4%). Dla spółek handlowych odnotowano spadek o 7,2%, w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 8,5%. Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych zmniejszyła się o 11,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W kwietniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 15,5% mniej podmiotów niż przed miesiącem. Spadek liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (o 15,8%) oraz spółek (o 11,8%). Podmioty z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec kwietnia 2021 roku stanowiły 11,2% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD spadek liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie (2,4%), zakwaterowanie i gastronomia (2,1%), administrowanie i działalność wspierająca (1,0%). Pod względem terytorialnym w większości województw odnotowano niewielki spadek (poniżej
1%) podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*