Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

MatchIT, czyli innowacyjne​​ projekty​​ studenckie​​ na​​ Uniwersytecie​​ Warszawskim

Przedostatni​​ weekend​​ października​​ na​​ Uniwersytecie​​ Warszawskim​​ obfitował​​ w innowacje.​​ W​​ ciągu​​ 48​​ godzin​​ powstało​​ 17​​ projektów​​ aplikacji,​​ rozwiązujących wskazane​​ przez​​ studentów​​ problemy​​ biznesowe​​ i​​ społeczne.​Wszystko​​ za​​ sprawą MatchIT​​ -​​ pierwszej,​​ pilotażowej​​ edycji​​ startupowego​​ maratonu,​​ dedykowanego
społeczności​​ akademickiej.

Foto: iStockphoto/Thinkstock

W​​ multidyscyplinarnym​​ projekcie,​​ zorganizowanym​​ przez​​ Inkubator​​ Uniwersytetu Warszawskiego,​​ DELab​​ UW,​​ Wydział​​ Matematyki,​​ Informatyki​​ i​​ Mechaniki​​ UW​​ oraz​​ Wydział Fizyki​​ UW,​​ wzięło​​ udział​​ ponad​​ 150​​ studentów,​​ którzy​​ zgłosili​​ łącznie​​ ponad​​ 120​​ pomysłów.

Spotkanie​​ otworzyła​​ Pani​​ Profesor​​ Anna​​ Giza​​ Poleszczuk,​​ Rektor​​ ds.​​ Rozwoju.​​ Gości powitał​​ także​​ gospodarz​​ spotkania​​ Pan​​ Rektor​​ ds.​​ Studenckich​​ Wydziału​​ Fizyki​​ UW​​ dr​​ hab. Krzysztof​​ Turzyński.​​ Słowo​​ wstępu​​ wygłosiła​​ również​​ Pani​​ Profesor​​ Katarzyna​​ Śledziewska, Dyrektor​​ Zarządzający​​ DELab​​ UW,​​ Pan​​ Jacek​​ Sztolcman​​ Dyrektor​​ Inkubatora​​ UW​​ i​​ Profesor Aleksy​​ Schubert,​​ wicedyrektor​​ Instytutu​​ Informatyki​​ na​​ Wydziale​​ Matematyki,​​ Informatyki​​ i Mechaniki​​ UW.​​ Prezentację​​ dotyczącą​​ startupów​​ i​​ kultury​​ startupowej​​ w​​ Izraelu​​ wygłosiła Pani​​ Ruth​​ Cohen-Dar,​​ Vice-​​ Ambasador​​ Izraela​​ w​​ Polsce.​​ Kilka​​ słów​​ skierowała​​ do studentów​​ również​​ Pani​​ Alison​​ Behling​​Environment,​​ Science,​​ Technology,​​ and​​ Health Officer​​ Ambasady​​ Stanów​​ Zjednoczonych​​ w​​ Polsce.​​ W​​ tajniki​​ prowadzenia​​ projektów biznesowych​​ typu​​ startup​​ wprowadził​​ uczestników​​ Ralph​​ Talmond,​​ Szef​​ TEDex​​ Warsaw.

Pierwszego​​ dnia​​ wydarzenia,​​ po​​ wstępnych​​ prezentacjach​​ konceptów,​​ spośród​​ 32 zakwalifikowanych​​ przez​​ organizatorów​​ zgłoszeń,​​ uczestnicy​​ wybrali​​ finałową​​ siedemnastkę, która​​ w​​ interdyscyplinarnych​​ zespołach​​ do​​ końca​​ weekendu​​ pracowała​​ nad​​ produktowymi, technologicznymi,​​ biznesowymi​​ i​​ komunikacyjnymi​​ aspektami​​ projektów.​​ Nad​​ wszystkim czuwali​​ mentorzy​​ -​​ eksperci​​ praktycy​​ z​​ branży​​ startupowej,​​ którzy​​ swoją​​ wiedzą​​ i doświadczeniem​​ wspierali​​ uczestników​​ w​​ tych​​ pierwszych​​ zmaganiach​​ z​​ projektami​​ IT.

Zwieńczeniem​​ weekendowych​​ zmagań​​ były​​ prezentacje​​ końcowe,​​ podczas​​ których uczestnicy​​ pokazali​​ efekty​​ pracy​​ swoich​​ zespołów.​​ Kilka​​ z​​ nich​​ okazało​​ się​​ sporym zaskoczeniem​​ -​​ na​​ skutek​​ zebranych​​ doświadczeń​​ założenia​​ biznesowe​​ zostały​​ kompletnie przeformułowane,​​ by​​ lepiej​​ dopasować​​ je​​ do​​ realnych​​ warunków​​ rynkowych.

Z​​ 17​​ realizowanych​​ projektów​​ Jury​​ wyróżniło​​ 4:
● Lamb​​ 3.0,​​ czyli​​ nowy​​ model​​ finansowania​​ portali​​ internetowych​​ oparty​​ na
kryptowalutach,
● mMD,​​ czyli​​ wykorzystanie​​ technologii​​ mHealth​​ do​​ monitorowania​​ stanu​​ pacjentów​​ w
praktyce​​ psychiatrycznej,
● Transport​​ publiczny​​ bez​​ barier,​​ czyli​​ interaktywna​​ mapa​​ miejskich​​ utrudnień​​ dla​​ osób
doświadczających​​ problemów​​ w​​ poruszaniu​​ się,
● Frytasy,​​ czyli​​ sterowane​​ aplikacją​​ mobilną​​ automaty​​ do​​ frytek.

W​​ opiniach​​ uczestników​​ największą​​ wartością,​​ płynącą​​ z​​ udziału​​ w​​ MatchIT,​​ była​​ możliwość
integracji​​ w​​ ramach​​ interdyscyplinarnych​​ zespołów​​ łączących​​ kompetencje​​ biznesowe​​ i​​ IT,​​ a
także​​ kontakt​​ z​​ ekspertami​​ -​​ praktykami​​ biznesu​​ i​​ technologii.

Nagrodami​​ dla​​ wyróżnionych​​ grup​​ są​​ dwa​​ intensywne​​ szkolenia​​ w​​ Inkubatorze​​ UW:
Customer​​ Development​​ oraz​​ Team​​ Building.​​ Wszyscy​​ uczestnicy​​ mogą​​ zaś​​ kontynuować
rozwój​​ w​​ ramach​​ Inkubatora​​ UW​​ i​​ korzystać​​ z​​ pełnej​​ oferty​​ coworkingu,​​ warsztatów​​ i
wsparcia​​ mentorów.

mat. prasowe

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.