Milionowe dotacje do pozyskania. Ostatni moment na złożenie wniosku

Tylko do 24 września mikro-, mali i średni przedsiębiorcy ze wschodniej Polski mogą zawalczyć o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Fot. FORUM/ Pawel Sonnenburg

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski tylko od firm należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. klastra lub izby gospodarczej, obejmującego przedsiębiorstwa z co najmniej dwóch województw. Otrzymane wsparcie należy przeznaczyć na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc w dostosowaniu funkcjonowania firmy w sytuacji epidemiologicznej. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został uruchomiony w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Kryzys nie musi być przeszkodą

Firmy z sektora MŚP przeznaczają otrzymane środki na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, sfinansowanie robót i materiałów budowalnych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

W związku z niestabilną sytuacją gospodarczą i kryzysem, który dotknął wszystkie sektory gospodarki, organizatorzy konkursu dostosowali go do obecnych realiów. Poza dofinansowaniem kosztów bezpośrednio związanych z wdrożeniem innowacji, przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w dostosowaniu pozostałych procesów zachodzących w firmie do funkcjonowania w czasie pandemii. Dzięki temu mogą sprawniej poruszać się w nowych, nietypowych warunkach.

Miliony na inwestycje czekają

– Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro, przy czym maksymalne dofinansowanie to 20 mln zł. To realne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy mają pomysły na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, a przeszkodą w ich realizacji były niewystarczające zasoby finansowe. Dzięki środkom z Unii będą mogli poszerzyć działalność – dotrzeć do innych grup odbiorców czy trafić na nowe rynki – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej. To współpraca pięciu przedsiębiorstw z pokrewnych branż, z co najmniej dwóch różnych województw. Jedna z firm musi działać w makroregionie Polska Wschodnia, czyli w jednym z województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Przedsiębiorstwo zgłaszające się do konkursu, musi należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi funkcjonować od co najmniej roku. Przychody firmy nie mogą być mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku do PARP.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie poddziałania Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*