Ranking kont firmowych

Nawet 1 mln zł dotacji na realizację pomysłu na biznes. Kolejne start-upy otrzymały wsparcie

Kolejni pomysłodawcy otrzymali z PARP bezzwrotną dotację na rozwój swoich przedsięwzięć. W ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” autorzy innowacyjnych przedsięwzięć, które przeszły inkubację na Platformie Startowej mogli się ubiegać nawet o 1 mln zł zastrzyku na rozwój.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

To był już piętnasty nabór wniosków od pomysłodawców, którzy zakończyli proces inkubacji na jednej z Platform Startowych. Twórcy start-upów złożyli biznesplany na łączną kwotę 36 mln zł. Ostatecznie wsparcie uzyskało 16 start-upów, którzy dzięki środkom wprowadzą swoje produkty na rynek.

1 mln zł na realizację pomysłu

W piętnastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 37 startupów. Kwota złożonych wniosków wyniosła prawie 36 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne spółki gotowe do wprowadzenia produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Dzięki programowi uczestnicy z pomocą wybranej Platformy startowej rozwijają w makroregionie (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) startupy, przygotowując je do pierwszej sprzedaży.

Jakie pomysły otrzymały wsparcie?

Projektami wybranymi w ramach piętnastej rundy konkursu są m. in.: innowacyjny system przesiewowych badań wzroku niemowląt, wykrywający anomalie w gałce ocznej w bardzo wczesnej fazie rozwoju, system do zarządzania kosztami energii elektrycznej czy platforma i aplikacja mobilna umożliwiające świadczeniodawcom i pacjentom zarządzanie cyfrowymi ścieżkami leczenia.

Wśród zwycięskich projektów najwięcej dotyczy branży IT, medycyny oraz e-biznesu. Najwięcej rekomendacji dofinansowania w tej rundzie otrzymały projekty rozwijane z pomocą Platformy startowej Hub of Talents 2 oraz Wschodni Akcelerator Biznesu (po 5 projektów).

Twórcy start-upów otrzymane środki mogą przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego lub na wynagrodzenia personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane także na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją testową.

Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w 16 i 17 rundzie konkursu. Na pomysłodawców w tym konkursie czeka jeszcze blisko 65 mln zł. Startupy mogą już składać swoje wnioski w nowym naborze – jego pierwsza runda kończy się 17 lutego br. W nowym konkursie mogą wziąć udział firmy, które prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej oraz dysponują Raportem z inkubacji wystawionym przez Platformę, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej w pigułce

Maksymalna kwota dotacji w programie wynosi 1 mln zł. Wsparcie sięga do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład twórców przedsięwzięcia to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Młoda firma pozyskane środki może wydatkować na pokrycie wynagrodzeń zespołu realizującego projekt. Pieniądze można także przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Środki mogą posłużyć na organizacji i przeprowadzeniu działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej. Start-up pozyskane finansowanie może również wydatkować na zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:
– prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
– zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
– realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
– nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
– nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
– nie dokonali podziału zysków
– nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Bezzwrotne dofinansowanie startupy mogą przeznaczyć niemal na dowolne wydatki, służące rozwinięciu działalności biznesowej. Startupy chętne do wzięcia udziału w konkursie, powinny dysponować Raportem z inkubacji, wystawionym przez Platformę startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r., uwzględniającym rekomendację dotyczącą gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.