Nawet 1 mln zł na rozwój start-upu. PARP wydłużyła czas na składanie wniosków

Prowadzisz star-up, który zakończył inkubację pod skrzydłami Platformy Startowej i myślisz o pozyskaniu dofinansowania? PARP wydłużyła termin przyjmowania wniosków w programie „Rozwoju startupów w Polsce Wschodniej”.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

Dzięki inicjatywie młoda firma, która otrzymała pozytywną rekomendację od Platformy Startowej może się ubiegać o nawet 1 mln zł zastrzyku gotówki na realizację własnego przedsięwzięcia. Nabór w obecnym konkursie wydłużono do 9 czerwca.

Od pomysłu do 1 mln zł dotacji

Program stawia na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej Platformy startowej, pomyślnie zakończoną inkubacją.

Maksymalna kwota dotacji w programie wynosi 1 mln zł. Wsparcie sięga do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład twórców przedsięwzięcia to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Młoda firma pozyskane środki może wydatkować na pokrycie wynagrodzeń zespołu realizującego projekt. Pieniądze można także przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Środki mogą posłużyć na organizacji i przeprowadzeniu działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej. Start-up pozyskane finansowanie może również wydatkować na zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Startupy mogą przeznaczyć otrzymane środki m. in. na wynagrodzenia personelu, zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej oraz dysponują Raportem z inkubacji wystawionym przez Platformę startową, nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*