Nawet 250 tys. zł dotacji dla start-upu w ramach Scale Up. Poznaj dobre praktyki

Program Scale Up to inicjatywa realizowana dla start-upów, które chcą zbudować biznes w oparciu o współpracę z dużym podmiotem działającym na rynku. Korporacje, spółki skarbu państwa i inne podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji i współpracą z małymi firmami dzięki tej inicjatywie mają szansę wypracować efekt synergii . Z kolei start-upy zyskują dostęp do know-how, kontaktów i kapitału niezbędnego do doprowadzenia swojego produktu lub usługi do etapu rynkowego. O dotychczasowych doświadczeniach programu Scale Up rozmawiać będą uczestnicy spotkania Connect & Scale Up.

Fot. Shutterstock/ Lukasz Wrobel

Z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestnicy wydarzenia podzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat praktyki współpracy dużych firm i start-upów. W czasie spotkania liderzy innowacji podzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami kooperacji między dużymi konglomeratami a start-upami, które właśnie dzięki temu, że są małe, mogą szybciej reagować i wdrażać pomysły niż to ma miejsce w dużych organizmach.

W czasie wydarzenia uczestniczące w programie Scale Up koncerny Samsung, Orlen, PGE  i ich przedstawiciele opowiedzą o:

  • przykładach współpracy start-upów i korporacji: technologii, PoC, pilotażach, budowaniu szerokiego ekosystemu, roll-outach, inwestycjach;
  • różnorodnych aspektach współpracy, z uwzględnieniem perspektywy jednostek wspierających innowacje, jednostek biznesowych, start-upów oraz instytucji otoczenia biznesu;
  • wyzwaniach i szansach przy wdrożeniach rozwiązań start-upowych w głębokich strukturach organizacyjnych dużej firmy;
  • podstawowych pryncypiach i metazasadach stojących za wdrożeniami systemów IT, HR w modelu współpracy korporacji ze start-upem;
  • ekosystemie wsparcia na rzecz dynamicznego rozwoju spółek technologicznych;
  • wykorzystaniu metryk i systemów z kategorii „innovation accounting” do sprawnego i efektywnego realizowania wdrożeń partnerskich.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i realizowany za pośrednictwem platformy Hopin.to

Rejestracji można dokonać pod tym linkiem Link do rejestracji

250 tys. zł bezzwrotnego finansowania

Nawet 100 proc. finansowania wydatków na realizację projektu mogą pozyskać uczestnicy programu Scale Up. Środki przyznawane są przez 10 wyłonionych przez PARP akceleratorów. Podmioty te współpracujące z korporacjami, dużymi firmami i innymi instytucjami, z którymi start-upy mogą realizować wspólne projekty, czerpać doświadczenie, kontakty czy otrzymywać cenny feedback. Pojedynczy start-up może otrzymać 250 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Z tej kwoty 200 tys. zł może przeznaczyć na dofinansowanie projektu i wdrożenia go, a 50 tys. zł to środki zagwarantowane na zakup usług prawnych, doradczych i księgowych. W ramach obecnie trwających naborów wsparcie może uzyskać w sumie 400 start-upów. W zależności od akceleratora różne są terminy zakończenia naborów.

Scale Up w pigułce

Cel finansowania: Łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: można otrzymać maksymalnie 250 000 zł w tym:

– do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

– do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*