Nawet 280 tys. zł dla firmy na przygotowanie wniosku o dotację unijną. Nabór rusza za miesiąc

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą niebawem ubiegać się o grant, który zostanie przeznaczony na przygotowanie projektu pod unijne dofinansowanie. Pojedyncza firma może na ten cel pozyskać nawet 280 tys. zł wsparcia przy zerowym wkładzie wlasnym. Nabór wniosków w konkursie Granty na Eurogranty rusza za miesiąc. 

Fot. FORUM/ Pawel Sonnenburg

O pieniądze na pokrycie kosztów przygotowania wniosku ubiegającego się o unijną dotację mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy w ramach kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty.  Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł. Pozyskane środki firma może przeznaczyć m.in. na sfinansowanie usług doradczych, organizację spotkań, przygotowanie wniosku o unijne dofinansowanie.

Z możliwości pozyskania wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE. Można się o nie starać w charakterze projektodawcy (w przypadku samodzielnego aplikowania) lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Pozyskany grant przedsiębiorstwo może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o unijne dofinansowanie. Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu
– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
– organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
– przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń – – pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z – – prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Działanie Granty na Eurogranty zostało podzielone na pięć rund. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku. Ich szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej PARP. Konkurs jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Granty na Eurogranty

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 280 060 zł

Wkład własny: 0%

Miejsce realizacji projektu: Polska i zagranica

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica

Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*