Nawet 300 tys. zł bezzwrotnego grantu na rozwój działalności gospodarczej w Polsce

Nawet 300 tys. zł bezzwrotnego grantu uzyskać start-upy w ramach „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała właśnie kolejne podmioty, które zajmą się pracą z pomysłodawcami i przyznawaniem środków na realizację młodych, perspektywicznych przedsięwzięć. Inicjatywa skierowana jest wyłącznie do zagranicznych start-upów. 

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Inicjatywa ma na celu przyciągnięcie nad Wisłę ciekawych, innowacyjnych projektów, które z fazy początkowej dzięki pomocy z programu wyjdą na szerokie wody ze swoimi produktami lub usługami. Projekt realizowany jest ze srodków Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój, a jego budżet to obecnie ponad 100 mln zł. Jakie start-upy są na celowniku organizatorów oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby pomysłodawca mógł uzyskać wsparcie?

Na co mogą liczyć pomysłodawcy

Programy oferowane przez akceleratory odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu pierwszych działań w Polsce. Działania te mają zapewnić startupom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna startupu (concierge). Środki służyć mają również kosztom działań niezbędnych dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związanych np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego.

W drugim etapie programu startupy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji. Ten proces może trwać do 10 miesięcy i służy przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia startupu u odbiorcy technologii) i/lub pozyskaniu przez niego kapitału inwestorskiego.

Etap I obejmuje:

  • Scouting – profesjonalne działania mające zapewnić zrekrutowanie i udział w programie wystarczającej liczby startupów pochodzących spoza Polski, o potencjale wzrostu, uwzględniające specjalizację branżową,
  • Soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
  • Rozwój – zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).

W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

Etap II będzie dedykowany startupom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym. Etap II obejmuje:

Akcelerację – profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów.

W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów trwających do 10 miesięcy działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie przez startup kapitału od Inwestora.

Zagraniczne start-upy pod okiem akceleratorów

Pracą nad pomysłami start-upów zajmie się 11 akceleratorów wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.Wybrani operatorzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów i potrafią efektywnie współpracować z lokalnymi partnerami biznesowymi. Założone z pomocą akceleratorów młode spółki powinny dostarczać przełomowe rozwiązania i skutecznie współpracować z krajowym biznesem. Program ma umożliwić im wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskać kapitał inwestorski.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

  • usługi prawne, księgowe i doradcze
  • rozwój produktu i wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

Dodatkowe wsparcie:

  • soft landing: dedykowana ścieżka wizowa, pomoc opiekuna w sprawach urzędowych, bankowych oraz związanych z osiedlaniem się
  • mentoring oraz networking
  • specjalistyczne doradztwo technologiczne
  • post-akceleracja

Wyłonione akceleratory rozpoczną swoją działalność w maju. Nie jest jeszcze znana data rozpoczęcia przyjmowania wniosków od zagranicznych start-upów. Przeczytaj także:

 

Komentarze

Avatar

Magda Nyga

24 maja 2021 Odpowiedz

Prowadzisz swoją działalność? Chcesz zwiększyć efektywność swoich działań oraz działań pracowników? Wypróbuj CRM od Firmao! Cała firma w jednym miejscu online! Sprwadz! 14 dni za darmo https://firmao.pl/ds

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*