Nowe regulacje w e-commerce

Dyrektywa PSD2 reguluje nowe rodzaje usług płatniczych: usługę inicjowania płatności polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego na wniosek użytkownika z rachunku prowadzonego przez innego dostawcę oraz usługę dostępu do informacji o rachunku.

Foto: YAY Foto/ Gajus

Regulacja tych usług spowoduje pojawienie się nowych uczestników rynku (tzw. podmiotów trzecich), świadczących usługi dzięki komunikacji z dostawcami usług płatniczych prowadzącymi rachunek. Podmioty prowadzące rachunki płatnicze dostępne online będą zobowiązane zapewnić komunikację z podmiotami trzecimi za pośrednictwem interfejsu umożliwiającego bezpieczne przekazywanie informacji. – Przepisy niewątpliwie przyczynią się do otwarcia i rozwoju rynku płatniczego. Obowiązki nałożone na podmioty prowadzące rachunki spowodują rozpowszechnienie nowych rodzajów usług płatniczych, które będą świadczone także przez podmioty nieprowadzące rachunków płatniczych – mówi w rozmowie z Market News24 Aleksandra Piech, Radca prawny w kancelarii Kochański i Partnerzy. Państwa członkowskie miały obowiązek implementowania Dyrektywy PSD2 do 13 stycznia 2018 r. W Polsce jej przepisy zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, która weszła w życie 20 czerwca 2018 r. Przepisy dyrektywy dotyczące współpracy z podmiotami trzecimi oraz rozporządzenie delegowane komisji (2018/389) uzupełniające dyrektywę w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania i wspólnych i bezpiecznych standardów komunikacji będą stosowane od dnia 14 września 2019 r.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*