Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nowe uprawnienia dla Rzecznika MŚP. Szykuje się szybka zmiana prawa

Rzecznik MŚP ma obecnie bardzo ograniczone narządzie. Choć postanowiono to zmienić, pomysły przedsiębiorców przepadły. Teraz MPiT planuje do nich powrócić, a nowe kompetencje rzecznikowi miałyby zostać nadane jeszcze w trakcie obecnej kadencji.

Nowe kompetencje Rzecznika MŚP, Fot. YAY Foto/ JanPietruszka

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany wraz z wejściem tzw. Konstytucji Biznesu. Sprawdź jakie inne zmiany dzięki tej ustawie zostały wprowadzone. Jednak po ponad roku istnienia nowego podmiotu zauważono, że rzecznik ma zbyt małe możliwości.

Po raz pierwszy próbowano nadać nowe kompetencje Rzecznikowi MŚP w rządowym projekcie ustawy o zmianach niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zwana inaczej pakietem Przyjazne Państwo. Jednak na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, zdecydowano o usunięciu tych zmian. Nie spodobało się to jednak przedsiębiorcom, którzy wystosowali pismo do Prezesa Rady Ministrów, w którym stwierdzono, że przedmiotowe zmiany są niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań przez Rzecznika MŚP.

Przypomnijmy, aktualnie Rzecznik MŚP ma obecnie tylko Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi. Problemem jest jednak, że większość spraw toczonych jest przed sądami powszechnymi, co w sposób znaczący ogranicza możliwości podejmowanych interwencji przez Rzecznika MŚP. Oznacza to, że nie ma możliwości podejmowania czynności w najczęstszych przypadkach, jak w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

W odpowiedzi, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stanęło po stronie przedsiębiorców i potwierdziło ich rację. Jak wskazało, zainicjonowana zostanie działanie w ramach procedury legislacyjnej mające na celu zmianę oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nowe uprawnienia, miałyby zostać nadane Rzecznikowi MŚP jeszcze w trakcie trwania obecnej kadencji.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.