Ostatnia szansa na pozyskanie milionowej dotacji na realizację zagranicznego projektu

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku w realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów związanych z obecnością na rynkach zagranicznych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie tych klastrów. Nabór potrwa do 30 września 2020 roku.

Fot. Shutterstock/ Daniel Jedzura

Konkurs jest skierowany do Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), tj. klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, które gromadzą firmy, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Organizowany przez Agencję konkurs ma przyspieszyć wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK. Na dofinansowanie mają szansę kompleksowe usługi, wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków. Szczególne znaczenie w projekcie mają produkty zaawansowane technologicznie. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz członkowie klastra biorącego udział w projekcie. Koordynator może pokryć koszty związane z zarządzaniem jego zapleczem (administracja, zespół projektowy, organizacja szkoleń) czy sfinansować takie usługi eksperckie, jak badania rynkowe i ewaluacje. Dofinansowanie przeznaczyć można również na koszty związane z zaprojektowaniem i utrzymaniem narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz wydatki na marketing.

Wsparcie może wynosić nawet do 80 proc. wartości projektu, a wkład własny to co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu. Wnioskujący może otrzymać maksymalnie 8 mln zł dofinansowania. Wnioski można składać do 30 września.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*