Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PARP wybrała operatorów w konkursie Kompetencje dla sektorów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki III rundy konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Celem programu jest wybór operatorów usług doradczych i szkoleniowych, które wynikają z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Wybrano już 15 operatorów z 17 sektorów. Łączna wysokość dofinansowania konkursu to ponad 25 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Konkurs „Kompetencje dla sektorów” ma wyłonić operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zadaniem operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rady.

Za nami trzy rundy

W odpowiedzi na III rundę konkursu, zostało złożonych 46 wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z regulaminem konkursu, do dofinansowania rekomendowany może być tylko 1 projekt dotyczący danego sektora w danej rundzie konkursowej. Nabór wniosków w III rundzie zakładał wyłonienie operatorów dla 7 sektorów: budowlanego, motoryzacyjnego, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznego, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych.
Ostatecznie Komisja Oceny Projektów zarekomendowała do dofinansowania 6 operatorów:
· sektor budowlany: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 6,7 mln zł,
· sektor chemiczny: Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – 3,1 mln zł,
· sektor motoryzacyjny: Rokoszewski Marcin Marsoft – 2,6 mln zł,
· sektor nowoczesnych usług biznesowych: Związek Pracodawców Business Centre Club – 10 mln zł,
· sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 1,7 mln zł,
· sektor usług rozwojowych: HRP Group Sp. z o.o. – 1,9 mln zł.
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.